Хипербилирубинемията (стойности на общ билирубин в плазмата над 30 µmol/l) е физиологично състояние, типично за неонаталния период. Жълтеница (поява на жълтеникава оцветка на кожа и видими лигавици) се наблюдава се през първата седмица след раждането при около 60% от новородените на термин и до 80% от недоносените деца.


Жълтото оцветяване на кожата се дължи на натрупване на неконюгиран мастноразтворим билирубин в кожата, лигавиците и склерите. 

Защо бебето има жълтеница?


Жълтеникавата оцветка на кожата и лигавиците се дължи на пигмента билирубин. Той представлява разпаден продукт при разграждането хемоглобина от разрушените еритроцити. В кръвната плазма, билирубина се свързва с албумин и се получава индиректен (неконюгиран) билирубин, който е мастноразтворим. Индиректния билирубин не може да премине хематоенцефалната бариера и гломерулната филтрация. Връзката билирубин – албумин при новородените е лабилна и албуминът лесно се измества от редица субстанции (салицилати, сулфонамиди, антибиотици и др.) и се разрушава при инфекции, метаболитни нарушения и др. Индиректният билирубин се транспортира до клетките на черния дроб, където под действието на ензима уридин – дифосфат – глюкуронилтрансфераза се свързва с глюкоронова киселина до директен (конюгиран) билирубин. Той е водоразтворим и се отделя чрез жлъката в червата, след което с фекалиите.


Новородените се разждат с по-голяма брой еритроцити (физиологична полицитемия), освен това техните ензимни системи все още не функционират напълно и черния дроб не е в състояние да се справи с метаболизирането на билирубина.


Около 2 седмици след раждането ензимната активност нараства и състоянието се коригира спонтанно. В малък брой от случаите, жълтеницата може да се дължи на подлежащо заболяване.

Какви са нормалните стойности на билирубин?

При здрави доносени деца:

 

 • Към 48 час – около 120µmol/l;
 • 3-4 ден 170 – 239µmol/l;
 • 5-10 ден – бавно намалява до норма;

 

При недоносени новородени:

 

 • Около 6 ден – 205µmol/l;
 • Продъължителността е различна, нивата на билирубин може да се задържат над нормата през първия месец.

Повишените стойности на билирубин в серума се означват като хипербилирубинемия.Видове:

 • Индиректна(неконюгирана);
 • Директна(конюгирана);
 • Смесена

В по-голямата част от случаите се касае за индиректна билирубинемия.

Тя се свързва със състояния, при които има повишено разрушаване на еритроцити по една или друга причина:

 • Физиологична жълтеница;
 • Жълтеница от майчината кърма;
 • Тежки инфекции – сепсис;
 • Хемолитична болест на новороденото, при кръвногрупова несъвместимост;
 • Вродени дефекти на еритроцитите;
 • Нарушения в конюгацията на билирубина, улавянето от черния дроб или излъчването от чернодробните клетки;

Директната хипербилирубинемия се дължи на:

 • Чернодробно засягане(инкции, въздействие на токсични вещества);
 • Вродени малформации – наршения в структурата на жлъчните пърища;
 • Мукувисцидоза и др.

Физиологична жълтеница

Оцветяване на кожата, лигавици и склери започва около 24 час. Разпространява се от главата към долни крайници. Засягането на различните части на тялото има връзка със стойностите на билирубин в кръвта. При жълтеникаво оцветяване на дланите и стъпалата, стойностите на Brb, вероятно са над 250µmol/l!

 

При физиологична жълтеница детето е в добро общо състояние, храни се и има нормални изхождания. Продължава около седмица, максимум до 10 дни. Урината е светла, изпражненията са жълтеникаво оцветени. Няма други отклонения при прегледа – липсват хепато и спленомегалия.

 

Диагнозата се поставя въз основа на анамнезата и клиничното състояние. Задължително е изследване нивото на фракциите на билирубина в кръвта и пълна кръвна картина, за да се изключи хемолиза.

 

Здравите новородени по естествен механизъм се изписват на 72 час, когато е и пикът на хипербилирубинемията. Последващото проследяване се осъществява от личния лекар при домашните посещения.