Храненето и оригването на бебето са неразривно свързани в първите месеци от живота. Правило, което не бива да се нарушава е след всяко хранене, бебето да се оригва. Това се налага, тъй като винаги по време на храненето (кърмене или хранене с шише) бебето поема известно количество въздух, който образува малки мехурчета в стомаха му, а предизивкват дискомфорт и колики.

 

Потупване по гръбчето, полюшване и т.н. помагат на малките мехурчета да се съберат в едно голямо балонче въздух, което бебето може да изкара по-лесно посредством оригването.Оригването на бебето не е много лесна задача, особено за младите майки. Това умение се усъвършенства с практиката. Едно от най-важните неща е да намерите правилната поза, в която вашето бебе се оригва най-лесно.

 

Една от най-разпространените пози е „на рамото на майката“. При тази поза бебето стои на рамото на майката с притиснато коремче към предната чат на рамото като гръбчето леко се потупва или поглажда. Майката може да е седнала или да се разхожда леко поклащайки се. Оригването може да чуете след 2-5 до 10-15 минути. Не забравяйте да сложите кърпа на рамото си. Много често със оригването бебетата връщат малка част от храната.

 

Поза „люлка“. Бебето се слага на едната ръка върху коремчето, а гръбчето е обърнато към другата ръка. Главичката се опира в лакътя на първата. Едната ръка и краче висят през опорната ви ръка, а главата гледа напред. С другата ръка леко потупвайте гръбчето.

 

Поза „коремче върху бедрото на майката“. При тази поза майката е седнала. Крачетата на бебето са върху краката на майката и то се намества добре върху бедрото. Главичката се поддържа добре с ръце, коленете са събрани за опора, гръбчето отново се потупва или поглажда.

 

Един от триковете за по-лесно оригване е след като сте били в някоя от тези пози известно време без успех е да сложите бебето да легне по гръб за 10 – 15 секунди и след това пак да го сложите в позата за оригване.

 

Неписано правило е, че бебетата хранени с адаптирано мляко трябва да се оригват на всеки 30 – 60 мл мляко, а кърмените бебета при смяна на гърдите. Това не е универсално правило и не е приложимо за всяко бебе. С времето ще се научите кога и как да оригвате бебето.