Температурният комфорт има отношение към цялостното поддържане на хомеостаза в организма и е особено важен за децата. Новородените са особена група, с редица особености в терморегулацията, те са особено чувствителни към големите и резки колебания в околната среда.

Какво представлява неутралната телесна температура?

Стойностите на температурата на околната среда около 32 - 34 ˚С, се приемат за термонеутрална зона. В този температурен интервал са минимални енергийните загуби и кислородната нужда, за поддържане на нормална телесна температура.При по-ниски стойности се включват метаболитен отговор, с цел покачване на телесната температура. Над 34 ˚С, нарастват водните загуби и базалният метаболитен индекс.


Целта в периода на новороденото е осигуряване на оптимален температурен комфорт, с минимално участие на терморегулаторните системи.

 

Особености на термоподръжката в неонаталния период

Новородените имат редица физиологични и анатомични особености, които определят и разликите спрямо по-големите деца и възрастните индивиди.

  • Съотношението телесна повърхност към телесно тегло е по-голямо;
  • Кожата е с по-висока пропускливост поради незрелия рогов слой, което способства за по-високи водни загуби.
  • Наличието на по-оскъдно количество подкожна мастна тъкан, е причина за недобрата термоизолация;
  • Ограничени възможности за допълнителен калориен внос;
  • При недоносените има ограничения в кислородната консумация, поради респираторния дистрес и  проблемите от страна на дихателна система.

Начини за мониториране на телесната температура при новородените

Измерването на телесната температура се извършва с електронни или инфрачервени термометри, като самото измерване може да бъде мануално или чрез сервоконтролирани методи. Мануалното измерване се осъществява от персонала. Сервоконтрола е посредством непрекъснато прикрепен кожен електрод, свързан с регулиращ превключвач на кувьоза или лъчистото отопление. По този начин, при промяна в телесната температура, се задейства аларма и се променят параметрите на средата.


Самото измерване може да се извърши под мишницата, ректалнo, във външния слухов проход или в ингвиналната гънка.

Нормалната телесна температура при новородените е между 36,5 до 37,5 ˚С, като при измерване на конкретни места се наблюдават известни разлики, спрямо по-големите деца и възрастните.

 

 

Деца и възрастни

Новородени

Ректална

от 36,6 °C до 38 °C (97,9 °F – 100,4 °F)

36,5-37,5 °C

В ухото

от 35,8 °C до 38 °C (96,4 °F – 100,4 °F)

-

В устата

от 35,5 °C до 37,5 °C (95,9 °F – 99,5 °F)

Не се измерва

Под мишницата

от 34,7 °C до 37,3 °C (94,5 °F – 99,1 °F)

35,5-37 °C


При измерване на ректална температура, трябва да се подхожда с особено внимание, поради риск от перфорация на ректума или травма. Аксиларната температура е лесен неинвазивен начин, измерването на кожната температура най- рано отчита настъпването на студов стрес.

  • Спадането на телесната температура под посочените норми, се определя като хипотермия. Състоянието е особено опасно. Настъпват редица патофизиологични процеси, които водят до промени в редица органи и системи. Кожата реагира с цианоза, периферен спазъм, оток и склередем. Дишането се променя, става неритмично, забавя се до епизоди на апнея. Забавя се сърдечната дейност, спада артериалното налягане. Новороденото става вяло отпуснато, не реагира на стимули. 

Хипотермията има тежки последици, като в зависимост от тежестта и продължителността на състоянието е сред причините за ранна неонатална смъртност.

 

  • Хипертермията се наблюдава при стойности на телесната температура над 37,5 °C.

Повишената телесна температура в неонаталният период, се свързва със септично състояние, едва в 10% от случаите.
Трябва да се има предвид и това, че при новородените развитието на бактериална инфекция може да протече, без никаква промяна в телесната температура.
Други възможни причини за покачване на телесната температура са:

  • Ятрогенни – прегряване;
  • Фебрис транзитория – адаптационна проява при здраво новородено на естествено хранене, нормална до около 3-4 дни след раждането (дължи се на недостатъчното количество кърма и хранене);
  • Има данни за по-висок процент новородени с повишена температура, след раждане с епидурална анестезия;

 

Референции:

1. Неонатология, "Лакс бук", ред. Б.Слънчева, М.Кръстева, Р.Георгиева, Хр.Мумджиев;

2. Neonatology 25th edition, Mangment, Procedures, On - Call Problems, DIseases, and Drugs, T.L.GOMELLA, MD