Средната продължителност на съня е между 14 и 19 часа за денонощие. Дневният сън е 2 или 3 пъти, а нощният сън е значително по-дълъг.

 

Зрителни ориентировъчни реакции. Изражението на лицето на бебето се променя в зависимост от изражението на възрастните. То с интерес разглежда улицата, околните предмети и хората. Но на ново, непознато място може да се изплаши. Познатите места и предмети го карат да се чувства спокойно. Усмихва се на отражението си в огледалото.


 

Слухови ориентировъчни реакции. Малкият човек уверено разпознава мама и другите близки по гласа, реагира емоционално на познати гласове. Различава интонацията на речта, когато му говорят на него. Намира с очи източника на звука, дори в легнало положение. Вслушва се в тихи звуци и шепот. Смее се в отговор на някои звуци. Обръща главичка към възрастния, който произнася името му.

 

Емоции. Реагира активно, когато се обръщат към него. Може да разбере отрицателните емоции на възрастните. При строго обръщение към него лицето на бебето придобива учудено изражение.


Подготвителен етап за развитие на активна реч. Прогресивно се увеличава броят на произнасяните звуци. Бебето по-дълго гука, започва да бърбори. Повтаря отделни звукосъчетания, отчетливо произнася срички като „ма“, „па“, „ба“, „да“, а също и много съгласни звукове („ввв“, „ффф“, „ссс“ и т.н.). В определени ситуации издава звуци от напрежение.

 

Общуване. Лапането на предмети постепенно престава да играе главна роля в опознаването на света. Вече започват да преобладават зрителните и слуховите възприятия. Мъничето настойчиво се опитва да достигне до интересуващ го предмет. Към хората, бебето показва интерес с поглед, глас, опитва се да пипа лицето, да дръпне косата. С всички достъпни средства се опитва да накара възрастните да го вземат на ръце, да го гушкат, да го люлеят. За да избегне нежелано събитие, бебето плаче, отвръща се, активно протестира. Разстройва се и плаче при прекъсване на харесала му игра. Опитва се да продължи със заниманието, което му е харесало.


С нарастващ интерес мъничето се гледа в огледало и се усмихва на отражението си. Гледане в огледалото става една от любимите му игри.