Следенето за послеродова жълтеница започва още в родилния дом и продължава след изписването на бебето и майката. Появата на жълтеница налага измерване на кръвния билирубин.

 

Някои болници практикуват измерване на билирубина на всички новородени 24 часа след раждане. Това се прави чрез диагностични уреди, които изискват само докосване до кожата. Само, ако бъде открито високо съдържание на билирубин в нея се пристъпва към кръвни изследвания. Диагностиката на жълтеницата включва и пълна кръвна картина, тест на Кумс, който търси антитела, взаимодействащи си с еритроцитите, измерване броя на ретикулоцитите. Ако билирубинът на кърмачето продължава да се покачва по-бързо от очакваното се провеждат допълнителни изследвания.


 

При обмислянето на евентуална терапия лекарят отчита нивото на билирубина и темпа на промяната му, възрастта на кърмачето и дали то е било родено преждевременно.

 

Преждевременно родените по-често се нуждаят от лечение, дори и да имат относително леко повишение на билирубина. Повечето не изискват лечение. Такова се налага само, когато нивото на билирубина е прекалено високо или се покачва прекалено бързо.

 

Новороденото винаги трябва да бъде добре хидратирано, което се постига чрез редовно хранене. Храненето, освен това, стимулира перисталтиката, която изхвърля билирубина чрез фецеса. Някои бебета изискват лечение в родилното отделение, докато при други то се провежда у дома. Лечението в болнично отделение обикновено не продължава повече от два дни.

NEWS_MORE_BOX

 

Някои бебета биват лекувани чрез излагане на синя светлина, която ускорява разпадането на билирубиновата молекула. Техниката се нарича фототерапия. Американската академия на педиатрите препоръчва продължаване на кърменето по време на фототерапията. В редки случаи може да се наложи венозно въвеждане на течности. Ако билирубинът не е прекалено висок и не се покачва прекалено бързо, фототерапията може да се провежда в домашни условия с помощта на фиброоптично одеяло. Детето трябва да се храни на всеки 2 – 3 часа (10 – 12 пъти на ден). Следят се храненето, теглото, честотата на изхожданията, кожата и билирубина на кърмачето.

 

В най-тежките случаи жълтеницата се лекува с кръвопреливане или имунотерапия, при която на кърмачето се вливат антибилирубинови антитела.

 

Прогнозата е положителна за огромното мнозинство от случаите. При повечето бебета жълтеницата преминава спонтанно за 1 – 2 седмици. Натрупването на билирубин в мозъка може да го увреди трайно. Състоянието се нарича керниктер. В съвременната медицина обаче, той е рядко срещан, тъй като в в повечето случаи се предприема необходимото лечение преди достигане до сериозни усложнения. Те могат да включват, също така, двигателни проблеми и глухота.

 

При повечето новородени леката жълтеница е напълно безвредна и дори неизбежна. Рискът от тежка жълтеница може да бъде намален чрез хранене на бебето по 10 – 12 пъти на ден. Минимизирането на риска включва и следене на бременността в случаите на кръвногрупови несъвместимости майка-плод. Когато плодът е положителен за резус фактор, а майката – отрицателна, наблюдаващият акушер-гинеколог прави оценка на риска от жълтеница и други усложнения. Ако прецени за необходимо, той може да предпише имунотерапия.