Прохождането е една от важните стъпки в развитието на детето. Повечето родители не помнят кога бебето е започнало да си задържа главичката, кога се е обърнало, кога е започнало да седи самостоятелно, но моментът на проходжането се помни.


Подготовката за прохождането на бебето обаче започва още от раждането, колкото и странно да звучи. Именно родителите имат основна роля в този процес. Важно за нормалното нервно-психическо развитие на детето е създаването на стимулираща среда в дома.


От раждането до прохождането на детето трябва да се извърви дълъг път, по време на който се укрепва мускулатурата му, подобрява се координацията, развиват се сетивата.Какви са стъпките до прохождането?

Първите три месеца. Това е периодът, през който детето усвоява движенията и контрола на главата. Това е особено важно, тъй като по този начин се укрепва мускулатурата на гърба и врата, които имат основно значение за по-нататъшното двигателно развитие.

 

Важно е в този период да поставяте детето по корем, между храненията и вечер след баня. В началото то може да недоволства и да не харесва тази промяна, но трябва да бъдете настоятелни. Може да поставите различни цветни играчки или предмети, които да привлекат вниманието му.

 

Детето усъвършенства и рефлекса на хващане. Така, ако поставите пръст или играчка в ръката му, то хваща и стиска здраво. Това е и периодът, през който се появява първата усмивка

 

Четвърти месец. Детето вече стабилно задържа глава и има добър контрол над нея. То издава различни звуци, опитвайки се от сега да имитира ритъма на говора, смее се с глас. 

 

Шести месец. На тази възраст повечето деца вече се обръщат от гръб по корем и обратно. Първото завъртане може да се случи много по-рано и да се окажете „неподготвени“ за него. Затова никога не оставяйте детето на необезопасено място, колкото и неподживно то да Ви се струва в този момент.

 

Вече може да оставяте детето и седнало на 90о, задължително първоначално с опора на гръбчето. Впоследствие то сравнително бързо се научава да седи стабилно.


Девети месец. На тази възраст детето вече трябва да седи стабилно, без опора. То може да се опитва да се изправя, хващайки се за мебелите. Речта също претърпява развитие – детето започва да произнася първите срички „ма“, „та“, „ба“. То започва много интензивно да изучава околния свят.

 

С разшитение на двигателните му способности, се увеличават и възможностите пред него – за достигане на различни предмети, помещения. Много важно е да обезопасите апартамента – в това число достъпа до шкафове, съдържащши препарати, лекарства, дребни предмети, достъпа до контактите, терасите и т.н.

 

Детето обикновено изследва предметите, като ги поставя в устата си. Затова трябва да бъдете особено внимателни и да не изпускате детето от поглед по време на игра. 


Една година. Не е задължително детето на 1 година да може да ходи самостоятелно, но повечето деца в действителност прохождат около тази възраст. Дори все още да не е проходило, то трябва да може да се изправя, държейки се за мебелите и да се придвижва изправено по краищата им.

 

Много често детето търси помощта на родителите и тяхната подкрепа, за да се придвижи, държейки ги за ръка. Впоследстиве обаче придобива все по-голяма увереност и много скоро идва дългоочакваното събитие - моментът на първите самостоятелни стъпки.

 
Много важно за нормалното двигателно развитие е в дома да има подходяща, стимулираща среда, като същевременно се спазват и правилата за безопасност. Развитието на децата следва свой собствен ритъм, който невинаги се подчинява точно на написаното в научната литература.

 

Важно е обаче да отбелязвате прогрес в моторното развитие на детето, дори то все още да не може да изпълни „изискванията“ за неговата възраст. Ако имате някакви притеснения и съмнения за развитието на детето, не се колебайте да ги обсъдите с лекуващия му лекар.