Младите майки, лекуващи се в метадонови програми могат спокойно да кърмят децата си. Нивото на веществото в майчиното мляко е достатъчно ниско, за да не предизвиква негативни неврологични и поведенчески ефекти върху кърмачетата.

Др Лорен Дженсън и колегите и от Медицинският Университет Дж. Хопкинс, Балтимор, са изследвали нивото на метадона в кърмата и кръвта на 8 майки през първите 4 дни, на четиринадесетия и тридесетия ден след приема. Стойностите са били ниски 0 от 21 до 462 нг/мл като дозата на приетия метадон не е била от значение. Нивото в кръвта на кърмачетата също е било в минимални стойности - 2,2-8,1 нг/мл.

При оценка на неврологичния статус и поведението също не са открити отклонения от нормата.

В заключение Дженсън казва, че при желание от страна на майките, метадоновата терапия не е пречка за кърменето на бебетата.