Некачественият сън в най-ранните месеци от живота на новороденото може да бъде индикатор за последващи прояви на депресия, тревожност и поведенчески проблеми в ранна детска възраст, сочат резултатите от ново проучване.


Изследователи от Института за психично здраве в Бирмингамския университет, в сътрудничество с Финландския медицински институт в Хелзинки разкриват ясна връзка между проблемите със съня в кърмаческа възраст - честите нощни събуждания и затруднено заспиване с проявата на конкретни емоционални и поведенчески проблеми около 2-годишна възраст.


Въпреки че проблемите със съня в детска възраст зачестяват през последните години и са сравнително добре проучени, резултатите от това изследване показват за първи път как проблемите със съня в кърмаческа възраст са свързани с емоционални и поведенчески проблеми по-късно в детството.Екипът подчертава необходимостта от ранно разпознаване и регистрирани на проблемите със съня, което да налага и своевременно търсене на лекарска помощ, за да се предотврати развитието или влошаването на бъдещи емоционални и поведенчески проблеми в по-късните етапи на детството.


За това специфично проучване изследователите са получили информация от близо 1700 родители, които са попълнили въпросници за навиците на децата си – съответно на 3-, 8-, 18- и 24 - месеча възраст. Тези резултати бяха сравнени с отделен въпросник за проявата на емоционални и поведенчески проблеми, който се попълва след навършване на 2-годишна възраст на детето.


Изследователите откриват, че високата честота на нощните събуждания на 3-месечна възраст е в пряка връзка с проявата на поведенчески промени при израстване.


Изследването предполага, че проблемите със съня на бебето могат да се дължат на различни механизми, включвайки в това число генетичната предизпозиция, както и редица фактори от околната среда.


Учените смятат, че в централната нервна система се осъществява контрол и комуникация между поведението и циклите на сън и бодърстване. Именно на база тези доказателства се потвърждава и биологичната основа на връзката сън и поведенчески проблеми, според д-р Моралес Муньос, главен автор в изследването. Според него, освен факторите на околната среда, значение имат още навиците по отношение на съня в семейството, родителски реакциите на плач и родителски стрес.


Д-р Моралес Муньос добавя, че на база получените резултати ранната намеса за лечение на проблемите на съня при кърмачета могат значително да допринесат в лечението и профилактиката на различни поведенчески и емоционални проблеми в детска възраст.