В проучване, проведено в Университета в Хелзинки, беше установено, че адаптираното мляко за кърмачета е свързано с приблизително 70% по-висока поява на гени, свързани с антибиотична резистентност на бактериите в червния тракт на новородените, в сравнение с другите изследвани фактори.

 

Проучването също така показва, че кърменето на новородени е свързано с намалена пролиферация на опортюнистични патогени, резистентни към антибиотици при кърмачето, което може да намали риска от тежки инфекции.


 

Нарастващото разпространение на бактерии, резистентни към антибиотици, представлява значителен риск за човешкото здраве.

 

Обикновено се смята, че появата на антибиотична резистентност е резултат от изобилна употреба на антибиотици, тъй като излагането на антимикробни лекарства насърчава обогатяването с микроби, които са устойчиви към тях.

 

Въпреки това, според наскоро получени доказателства, бактериални гени, които придават резистентност, вече могат да бъдат намерени в изобилие в чревния микробиом на новородени и кърмачета дори преди излагане на антимикробни средства.

 

В съвместно проучване, финландски и американски изследователи изследват фактори, свързани с дела на бактериите, носещи гени, които придават антибиотична резистентност в чревния микробиом на новородените.

 

Храненето на бебета с адаптирано мляко значително влияе върху броя на резистентните към антибиотици бактерии.

 

Според изследователите е установено, че диетата на новородените е основният фактор, свързан с относителното изобилие на резистентни гени, присъстващи в чревния тракт.

 

Значително по-голямо изобилие от резистентни гени се наблюдава при деца, чиято диета се състои поне частично от адаптирано мляко за кърмачета в сравнение с деца, които са били изцяло и само кърмени.

 

В същото време подсилващото средство за кърмачета на базата на краве мляко, което рутинно се използва за подобряване на диетата на кърмените бебета, не оказва забележим ефект върху броя на гените, придаващи устойчивост.

 

Ефектът от приложението на адаптирано мляко за кърмачета е видимо по-значим от този на антибиотичната терапия, която се прилага на майката или бебето, или от други фактори, влияещи върху състава на чревния микробиом, като начин на раждане, продължителност на бременността или възраст на бебето.

 

Резултатите са потвърдени и моделът е допълнително усъвършенстван чрез повторен анализ на данните за чревния микробиом на повече от 600 новородени, събрани в предишни проучвания.

 

И в този набор от данни, адаптираното мляко се свързва с приблизително 70% увеличение на появата на гени за антибиотична резистентност в чревния тракт на бебето, в сравнение с другите фактори, пояснява д-р Катария Пярнянен, описвайки резултатите от докторската си дисертация.

 

Недоносените бебета, които са получавали адаптирано мляко, са имали приблизително два пъти по-голям брой гени за устойчивост към антибиотици в червата си в сравнение с бебета, които са хранени само с кърма.

 

Ефектът от адаптираното хранене е особено изразен при недоносени бебета и бебета, които са били изложени на антибиотици.

 

Източници:

www.marieclaire.fr

medicalxpress.com