Проведен мета-анализ стига до заключението, че сърдечносъдовият риск при жените, които кърмят е значително понижен, в сравнение с риска при тези, които не го правят.

 

Информацията е публикувана на 11 януари 2022 г. в специалното издание на Journal of the American Heart Association, чиято тема е бременността и нейното въздействие върху сърдечносъдовото здраве на майката и детето.


 

Според нея жените, които кърмят, са по-малко податливи на сърдечно заболяване или инсулт, също така рискът да загинат в резултат на сърдечносъдово заболяване е по-малък.

 

Кърменето се свързва с редица ползи за здравето на детето и майката. Според Световната здравна организация (СЗО) то води до по-малко респираторни инфекции и по-нисък риск от смъртност, в резултат на инфекциозни заболявания сред кърмените деца. При майката някои от ползите за здравето са по-нисък риск от диабет тип 2, рак на яйчниците и рак на гърдата.

 

Проведеното проучване обединява здравната информация от осем предходно направени изследвания, протекли в периода между 1986 и 2009 г. Австралия, Китай, Норвегия, Япония, САЩ и едно многонационално проучване.

 

В него са включени здравните досиета на близо 1,2 милиона жени, чиято средна възраст е 25 години при първото раждане. След набавянето на тази информация, учените анализират връзката между кърменето и индивидуалния сърдечносъдов риск на майката.

 

Установените при прегледа резултати показват, че 82% от включените жени са кърмили в даден момент от живота си. При тях рискът от сърдечносъдови заболявания е по-нисък с 11%, в сравнение с този при жените, които никога не са кърмили.

 

След период на проследяване, който е бил средно 10 години, при жените, които са кърмили се отбелязва понижаване в риска от коронарна болест на сърцето с 14%, от инсулт с 12% и от фатален край, в резултат на сърдечносъдово заболяване с 17%.

 

Резултатите са най-категорични при жените кърмили 12 месеца или повече през своя живот. Не се наблюдават различия в резултат на броя бременности или заради възрастта на майката.

 

Недостатъкът на този мета-анализ е, че има няма достатъчно предоставена информация за жените, които кърмят повече от две години.

 

Източници:

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.121.022746