Взаимоотношенията между майката и бебето са плод на редица проучвания. Благодарение на тях днес научаваме все повече за специфичните реакции на организма на младата майка към поведенческите особености на бебето.

 

Наскоро публикувано проучване показва, че реакцията към плача на бебето е идентична при всички млади майки по света. Сходството е налице както по отношение на активираните центрове в мозъка на майките, така и по отношение на техния поведенчески отклик.


 

Данните са събрани след проследяване активността на мозъка на майките в моментите, в които бебето им започва да плаче. Изследванията показват, че в такива моменти се активират специфичните центрове в мозъка, отговарящи за грижовността, движението и говора. Именно тази особеност е причина всички майки да показват идентична поведенческа реакция на загриженост, съпроводена с мигновени опити да вдигнат на ръце бебето и да го утешат.

 

Тази поведенческа реакция е първично заложена у всички майки и представлява типична форма на майчински инстинкт..

 

Изследването обхваща около 700 майки от 11 страни по света. Проследяването на реакцията им към плача на бебето показва, че откликът им е налице още в рамките на първите 5 секунди. Установено е, че тази реакция е налице при всички майки, независимо дали раждат за първи път или имат дългогодишен опит с отглеждането на деца.

 

Бързата и същевременно идентична реакция при всички майки се свързва с моментното секретиране на хормона окситоцин и с неговото действие в организма. Това е същият хормон, който се отделя по време на кърменето на бебето и допринася за заздравяване на взаимоотношенията между майката и бебето.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Предишни проучвания показват, че по-високи дози окситоцин се секретират в организма на майките, които са раждали децата си по естествен път.

 

Независимо от начина на раждане обаче, секретираният хормон в моменти на плач на бебето е в достатъчни дози, за да провокира една и съща реакция от страна на всички майки.

 

Това е доказателство за изключително динамичните и все пак сходни промени, протичащи в мозъка на майките, които помагат за подсъзнателното създаване и укрепване на взаимоотношенията им с бебето.

 

От друга страна, посоченото проучване показва, че именно характерната реакция на майката към плача на бебето е в основата на това само в рамките на 1 година почти всички бебета да развиват и сходен отклик към тази реакция. Той се прявява със склонността на бебетата да се успокояват много бързо в случаите, когато попаднат в обятията на майка си.