Адаптацията на новороденото засяга не само някои органи и системи, но при всяко бебе проявата на физиологични и патологични промени може да се различава в тежестта и продължителността на симптомите.


Адаптирането на зрението и на очедвигателните мускули също преминава през няколко етапа, като задържане на кривенето на очите при фокусиране върху предмет дори след 6-месечна възраст налага консултация със специалист.


Според някои специалисти може да се изчака дори до навършване на 7-годишна възраст или до навлизане в пубертета, но повече подкрепят ранната намеса, тъй като израстването няма пряка връзка с преодоляването на проблема. Бебетата трябва да бъдат диагностицирани и прегледани своевременно, за да се започне ранно лечение – което в началото е с очила, като по този начин може да се предотврати и понататъшна хирургична намеса.Има случаи, при които дори изписването на очила може да даде временно решение, но впоследствие кривенето от очедвигателните мускули продължава.


Има различни форми на кривогледство – засягане на едното или двете очи; кривене навътре, навън, нагоре или надолу. При затваряне на едното око, обикновено другото следи предметите правилно. Но при отваряне на двете е налице отново кръстосана фиксация. Оперативните интервенции обикновено се назначават околко 2-3-годишна възраст в България, но в някои страни дори значително по-рано - при навършване на 1 година.


Важно е да се отбележи, че кривогледството не е само козметичен дефект. То води след себе си до тежки функционални разстройства на цялата нервна система. Причината е, че дори да приемаме информацията със зрителния анализатор, то я обработваме с мозъка. Ако има очен проблем, до мозъка достига „изкривена“ информация.


Нелекуваното кривогледство и далекогледство води до амблиопия, или по-известна като "мързеливо око". Това налага воденето на бебето и на малкото дете на профилактични прегледи, тъй като амблиопията се лекува до определена възраст, а терапията е продължителна.


Между 6 месеца и 1 година е първият профилактичен преглед, а около 3-годишна възраст – вторият.


Дори при бебета, с подходяща апаратура, прегледът се извършва безпроблемно. Прегледът е безконтактен и безболезнен. На около 6-месечна възраст може да се провери дали е налице кривогледство, далекогледство или други патологични промени.


Малките деца най-често са далекогледи, като късогледството и астигматизмът започват да се развиват в ученическите години.


Референции:
1. W. Sears, M. Sears; The Baby Book;
2. Childhood squint, Oxford University Hospitals.