Поставен по този начин въпросът може да звучи странно за родителите, но първо трябва да се направи уточнение за какви книжки става дума. Те не съдържат текст или поне тези до 6-7-месечна възраст. Тяхната идея е стимулиране на мозъчната дейност посредством картинки, които са със специфични форми и конкретни цветове според месеците на бебето.


Известен факт е, че новородените имат изключителен афинитет към човешкото лице, те са привлечени от него и това е една от причините дълго да се заглеждат в лицата на хората, които най-често виждат – обикновени тези на родителите.


Правени са тестове, при които се установява, че новородени и бебета, на които се пускат различни образи обръщат най-голямо внимание на човешкото лице и съответно на него задържат най-продължително поглед, изучават го и дори ги кара да се усмихват. Особен интерес представляват очите, на които обръщат най-много внимание.Една от препоръките на експерти в областта на ранното детско развитие, а в случая и дори започването му от самото начало – непосредствено след раждането, е да се поставят пред погледа на новороденото и бебето (на разстояние около 20 сантиметра) прости форми в контрастни цветове и по-конкретно в черно и бяло. Някои проучвания в областта установяват, че новороденото различава само тези два цвята и постепенно се наслагват останалите цветове. Смята се, че около края на първия месец могат да се включват и цветове като червено и жълто.


Важно е илюстрациите да не бъдат с много детайли. Този принцип важи не само за първите месеци, но и след това, когато започват да се купуват играчки за фина моторика. Причината е, че когато детайлите са твърде сложни се стига до момент, в който новороденото или бебето губи изцяло интерес.


В рамките на първите месеци образите, които се предоставят трябва да бъдат при значително по-близко разстояние – както беше споменато и по-рано: на около 20 сантиметра от очите. Причината е, че остротата на зрението е много слаба при тях. За сравнение може да се даде следният пример – ако възрастен с нормално, здраво зрение вижда на разстояние 120-250 метра определени детайли, то за новороденото това разстояние е едва половин метър. Това е и причината силните контрасти да осигуряват най-добра база.


Простотата трябва да се изразява не само в цветовете – например картинки в черно и бяло, но също така и в прости форми – например в една линия. Пример е шахматна дъска или черно-бели кръгове. Освен това цветовете трябва да са ярки, за да може да се различават лесно и добре.


Симетричните изображения също са изключително подходящи – квадрати, триъгълници или правоъгълници, кръгове.


Важно е да се отбележи, че в случаите, в които изображенията започнат да уморяват очите и мозъка, новороденото или бебето обръща глава на другата страна, където няма стимулиращи фактори. По този начин то само си определя времето за допълнителни занимания.


Освен централното зрение картинките се избират по такъв начин, че да стимулират и периферното зрение. То има голямо значение при новородените и с него те получават допълнителна ориентация.


Опознаването на предмети и животни следва през месеците от 5-6 и нагоре. Постепенно се добавя и зеления цвят, който заедно с червения предизвиква значителни емоции в бебета при наблюдение.


След навършване на три месеца е установено, че чувствителността към цветовете значително нараства. Така на своето бебе е подходящо да показвате същите или сходни картинки, но с повече цветове. Например шахматна дъска, която да включва не само черен и бял цвят, но вече могат да бъдат добавени още червен, жълт, зелен и син.


Независимо, че бебето вече възприема повече цветове, детайлите отново трябва да бъдат по-близо до очите му, тъй като зрителна острота, като при възрастен, се достига след 12 месец.