Пастьоризирането е процес, при който млякото се обработва и голяма част от микроорганизмите се унищожават. В банката за даряване, дарената от всеки донор кърма се пастьоризира. Ако сте решили да дарявате или вземате майчино мляко чрез неформални мрежи, трябва да знаете как да го пастьоризирате.

 

В шише за мляко се налива 150 мл кърма. Шишето се поставя в съд с вода като нивото на водата трябва да е над нивото на млякото в шишето. Съдът с вода се поставя на котлон да заври. Когато водата заври интензивно се дръпва от котлона. Млякото в шишето би трябвало да е загрято на около 70 ºС, което е напълно достатъчно, за да се унищожат голяма част от микроорганизмите, които биха могли да попаднат в кърмата.


 

Ако сте решили да дарявате кърма посредством неформалните мрежи, можете да получавате информация за семействата, на които ще дарявате кърмата си и да сте в постоянна връзка с тях. По този начин и другото семейство ще се чувства по-сигурно и спокойно относно произхода на кърмата, която получава. Дарената кърма много често е за здрави деца, чиито майки не успяват да синтезират достатъчно. Майката, дарителка може да сметне за важно и стимулиращо да познава бебето, което ще се храни от нейната кърма.

 

Осигуряване на безопасност на дареното мляко. Изцеждането и прехвърлянето на изцедената кърма в контейнери и торбички, както и транспортирането ѝ винаги крие риск от замърсяване. Изключително важно е майката дарител да предприеме всички мерки за чистота. Гърдите и ръцете трябва да са добре почистени преди изцеждането, а помпата и контейнерите за кърма да бъдат стерилизирани непосредствено преди изцеждането. Транспортирането трябва да се извършва в хладилни чанти.

 

Изцеденото мляко трябва да се охлажда възможно най-бързо след изцеждането, след което млякото се замразява 24 до 48 часа при -20 ºС в подходящи контейнери в случай, че получателят няма да го получи в рамките на няколко часа. Пастьоризацията се счита за един от най-ефективните методи за очистване на кърмата от патогени като същевременно влияе най-малко на качеството ѝ. За това е добре кърмата да се пастьоризира преди да бъде дарена.