Какво се случва по време на контакта „кожа до кожа“?

Когато кожата на майката е в контакт, с кожата на бебето и тя чувтсва неговото близко присъствие, се отключват силни поведенчески инстинкти и при двамата.

 


Специфичната миризма на бебето, погалването и връзката която се създава, стимулира организма на майката да отделя хормони. Ако се даде възможност на бебето самостоятелно да осъществи първия контакт с майчината гръд, непосредствено след раждането, вероятността за по – нататъшни проблеми с кърменето, значително намалява. То лесно ще повтори захапването на зърното и засукването в следващите хранения.

 

  • Ако се осъществи първоначалния контакт „кожа до кожа“, веднага след раждането, бебето първоначално ще плаче по – кратко;
  • След като спре да плаче, започва фаза в която бебето се отпуска, почти не се движи и се възстановява след раждането;
  • На следващия етап реагира, на майчиния глас, като отваря очи;
  • След това започва да извършва малки движения с ръцете, раменете и главата, които постепенно се засилват, леко се прибутва с коленете и бавно пълзи към майчиното зърно;
  • Когато го достигне, следва период на опознаване: усеща миризмата, облизва кожата, остава близо за известно време(тук трябва търпение и процеса не е свързан с това дали бебето е гладно), трябва да се изчака, без да се прекъсва;
  • Когато се опита да захапе зърното, може да има нужда от допълнително помощ, с промяна на позицията;
  • Бебето започва да суче, а често след този период и майката и бебето заспиват;

Повечето здрави новородени, ще преминат през този процес, спонтанно ако им се даде възможност. Тогава е редно да се изчака с процедурите по измерване, теглене или тоалет на майката. Ако майката е получавала упойка по време на раждането е възможно и бебето да е по – сънливо и всичко да отнеме повече време.


Първият контакт „кожа до кожа“ намира все по – голяма приемственост в болниците и родилните отделения. Майките следва да се насърчават и подпомагат при естественото хранене на новороденото. В случаите когато е невъзможно детето да се остави върху майката веднага след раждането, е добре да се осигурят условия, контакта „кожа до кожа“ да се случи на възможно най – ранене етап, след това.

Мерки за безопасност!

Независимо, че се предоставя възможност за продължителен контакт между майката и новороденото, то остава под медицинско наблюдение. Проследява се телесната темепература, дишането, цвета на кожата и тонуса. Описава се Apgar score, на 1,5 и 10 минута след раждането. Важно е помещението да се отоплява и майката и бебето да бъдет завити.


Състоянието на майката се проследява, като бебето се взима ако се налагат допълнителна медицинска намеса. Трябва да се обясни на майаката и бащата, кога е необходимо спешно да алармират медицинския екип(промяна в цвета на кожата на бебето, липса на дихателни движения и др.).

 

Винаги трябва да се осигури обезопасена среда и да се избегне рискът бебето да падне на земята. Допълнително внимание се обръща на позицията на главата. Главичката се придържа непрестанно, а носните ходове, трябва да останат свободни, за да може бебето да диша спокойно.


Възможно е след раждането майката да е много изморена и дори сънлива. През цялото време, докато бебето е върху гърдите, следва да се наблюдава, като се проследява дали тя е в съзнание и се коригира позицията на бебето при нужда.


Много майки продължават да държат бебетата дори, когато се налага хирургична намеса, след физиотомия или разкъсвания, при осигуряване на адекватно обезболяване. Ако майката изпитва силна болка е твърде вероятно да не може да задържи бебето!

 

Бебето не се оставя когато се прилага упойка, която нарушава съзнанието и води до сънливост!

 

При бебето периодично се проверява позицията на тялото и главата. Трябва да се осигури проходимост на дихателни пътища, проследява се сърдечната и дихателната честота. Преслушва се периодично.


Оценя се цвета на цялото тяло, той индикира настъпването на сериозни проблеми в осигуряването на достатъчно кислород, за жизнено важни органи(мозък, сърце и др.)
Изследва се тонуса на крайниците и да отговаря с движение при физически стимул. Новородените имат повишен муслулен тонус на флексорите.


Телесната температура, трябва да се мониторира стриктно, тъй като новородените са изключително термолабилни. Трябва да бъдат адекватно завити и в отоплени помещения. Промяната на телесната температура, води до циркулаторни нарушения.
 

Адекватната грижа при контакт "кожа до кожа" осигурява спокойствие оптимална адаптация, както за новороденото така и за майката!