Подобно на всеки друг орган и система, имунната система започва своето развитие вътреутробно. Интензивни са промените по време на бременността и след първите години от раждането.


Още по време на вътреутробното развитие е необходим механизъм, с който матката да не отхвърли развиващия се организъм, като тази роля се изпълнява от плацентата – като вид „мирен договор“ между матката на майката и плода.


Но не само това е достатъчно, така имунният отговор при майката по време на бременността също се променя. Той се измества към т. нар. TH2 имунен отговор, като тя става и по-податлива на различни гъбични и вирусни инфекции.Имунните клетки и тъкани на плода започват развитието си още през първите седмици от бременността, но тяхната функционална зрялост настъпва напълно години след раждането.


Процентът на циркулиращите Т-лимфоцити постепенно се увеличава по време на втория и трети триместър от бременността, като това увеличение на количествата на тези имунни клетки продължава до навършване на 6-месечна възраст, а броят им постепенно след това започва да спада.


Това физиологично повишено преобладаване на лимфоцитите при бебета се установява при изследване на периферна кръв и не трябва да буди притеснение в родителите.


При всяка инфекция първоначално се включва т. нар. вроден имунитет, след който изисква различно време, през което специфичният инфекциозен антиген да достигне до съоветстващия му Т-лимфоцит, след което да започне бързата синтеза на антитела. В някои случаи тази специфична реакция може да протече за ден или два, но са чести случаите, в които се изисква повече от седмица.


Непосредствено след раждането циркулиращите Т-лимфоцити при бебета се определят като „наивни клетки“ – такива, които не са се сблъсквали с инфекциозни причинители, които да ги активират.


През плацентата преминават готови антитела, но те са само от клас имуноглобулини IgG, тъй като останалите IgM, IgA и IgE не преминават. Плодът произвежда известни количества IgG, но преобладаващите количества са от майката. Така преждевременно родените бебета имат намалено количество на постъпили имуноглобулини от майката.


Но плазменият полуживот на имуноглобулини от клас IgG има кратък полуживот – 21 дни приблизително, въпреки това следи от майчини антитела срещу различни причинители могат да бъдат открити до 6 месеца след раждането. Главно това се дължи и на кърмата. Непосредствено след този период защитата на бебетата съществено спада и са чести случаите на първи инфекции и боледувания, ако преди това бебето е било здраво.


Референции:
1. Ц. Великова, Детският имунитет. Колко често е „честото“ боледуване от инфекции?, 2022;
2. N. Mitselou et al., Cesarean delivery, preterm birth, and risk of food allergy: Nationwide Swedish cohort study of more than 1 million children, Journal of Allergy and Clinical Imunnology, 2018.