По време на бременността плодът се развива вътреутробно в защитена среда и неговите функции се контролират чрез плацентата от майчиния организъм. Прерязването на пъпната връв прекратява връзката плод-майка и довежда до настъпване на анатомични и функционални промени в организма на новороденото.
 

1. Дихателна система – започване на самостоятелно дишане

Преди раждането дихателните пътища на плода са запълнени с течност, образувана от специални белодробни клетки в третия триместър на бременността. Една от съставките на течността съдържа сърфактант – вещество, което намалява повърхностното напрежение на алвеолите, позволява изпълването им с въздух и предотвратява слепването им. Непосредствено след раждането настъпва физиологична апнея – липса на дишане, която трае 20-30 секунди, и е последвана от първото вдишване и изплакване.

Механизмите, подпомагащи първото вдишване, са два:1) Повишаването на концентрацията на въглеродния диоксид в кръвта на плода поради прерязване на пъпната връв и
2) Притискане на гръдния кош при преминаването през родилния канал и декомпресията му при напускането му.
 

2. Сърдечносъдова система  

Феталната циркулация има своите особености поради нефункционирането на белите дробове. Кръвта от майката преминава през пъпната вена, чиито разклонения  достигат черния дроб и дясното предсърдие на плода. Оттам една малка част от нея се изтласква към дясна камера, за да “храни” белите дробове. Основното количество кръв преминава през отвор между двете предсърдия – foramen ovale, и от там попада в големия кръг на кръвообращение, за да достигне всички тъкани и органи на плода.

NEWS_MORE_BOX

 


Белите дробове на плода не функционират, тъй като газообменът се осъществява за сметка на кислородната доставка от майката. Специална комуникация - dustus arteriosus, между белодробната артерия (в която се намира кръв, изтласкана към белите дробове от дясна камера) и аортата, пренася кръвта към големия кръг на кръвообращение на плода.


След раждането и прерязването на пъпната връв спира доставката на кислород и хранителни вещества от майката. Дясната камера започва да изтласква кръв към белите дробове и новороденото извършва първото си вдишване. В този момент отворът между двете предсърдия - foramen ovale,  механично се затваря. В резултат на задействането на друг механизъм се затваря и ductus arteriosus.


Така в рамките на няколко дни новороденото преминава от фетален тип циркулация към такава, типична за възрастния организъм.
 

3. Храносмилателна система

Храносмилателният тракт на новороденото е способен да усвоява майчиното мляко, тъй като още при раждането са налице всички необходими за това ензими. През първите часове след раждането рН на стомаха има алкална реакция. Излъчването на солна киселина започва след 6-тия час от раждането. Обемът на стомахчето през първия ден от раждането е 15-20 мл, а в края на първата седмица достига 110 мл.

Храносмилателният тракт на новороденото е стерилен, но през първите часове след раждането се поселва с бактерии. Първите изпражнения се наричат мекониум – стерилна, гъста и лепкава маса с тъмнозелен или жълтеникав цвят, без мирис. Съдържа мастни киселини, холестерол, билирубин, vernix caseosa, лануго, погълнати от плода по време на вътреутробното му развитие. Мекониумът се излъчва през първите 24 часа в количество 80 – 130 грама. През следващите дни при пълноценно хранене се появяват преходни изпражнения.
 

4. Отделителна система

Бъбреците на новороденото са големи, но все още незрели анатомично и функционално. Непосредствено след раждането се отделя урина, която е бистра и безцветна. След това настъпва физиологична анурия (липса на урина), в следващите 12 до 24 часа. След този период се появява урина с тъмножълт цвят. През следващите дни урината става отново бистра и микциите на новороденото се учестяват.
 

5. Нервна система

Въпреки относително голямата маса на мозъка, нервната система не е напълно развита. Мозъчните гънки не са ясно изразени, а мозъчната кора е тънка. Движенията на новороденото са некоординирани, но сукателният и гълтателен рефлекс са добре развити.


Недоразвита е и сетивността. Най-добре развито е усещането за вкус, по-слабо за мирис и допир, а най-слабо – за слух. През първите дни зрението на новороденото реагира само на светлина като в последствие се усъвършенства.
 

6. Кръвотворна система

Наблюдава се увеличение на стойностите на еритроцитите, левкоцитите, хемоглобина и хематокрита. Почти 80% от хемоглобинът е от фетален тип. През първата година той постепенно се заменя от хемоглобин, характерен за възрастния човек.


През първата седмица от живота на новороденото се наблюдава физиологична жълтеница. Нивото на билирубинът се повишава, но това не се отразява на състоянието на детето. Причина за това е повишеното количество еритроцити и техния по-кратък живот ,както и метаболитната незрялост на черния дроб.


Жълтеницата изчезва към края на първата седмица. При деца, родени преди термин, тя трае повече от седмица.