Нервната система на детето претърпява най-бурно развитие в първата една година от живота. При раждането единствено мозъчният ствол е завършил своето развитие. В следващите две години теглото на мозъка се утроява – от 300 г при раждането до 900 г на 3-годишна възраст. До края на пубертета теглото му се увеличава 5 пъти. Като резултат се наблюдава бързо развитие на моторните, когнитивните, социалните умения.

 

Успоредно с това много динамично се увеличават антропометричните показатели на бебето – ръст, тегло, обиколко на главата. Първата година и, в частност, първите няколко месеца са период на най-интензивен растеж, какъвто не се случва никога повече. Единствено в пубертета се наблюдава подобен „скок“ в растежа, който обаче не може да се доближи по интензивност до този през първата година. Важно при кърмачетата е проследяване на нервно-психическото и физическото им развитие, за да могат да се установят навреме нарушенията им и съответно да се вземат мерки. Затова има определени умения, които детето трябва да притежава при навършване на съответната възраст. 


Напредването на нервно-психическото развитие на детето тряба да се оценява индивидуално и в контекста на останалите фактори, в това число наследствени. При някои деца са възможни определени различия, които трябва добре да се отдиференцират от патологичните, за да не се пропусне подлежащо състояние, което изисква своевременно лечение. 


Успоредно с това по време на всяка консултация се измерват антропометричните показатели на детето – задължително ръст, тегло, обиколка на главата и обиколка на гърдите. Тези данни следва да се съпоставят с установените норми за популацията за съответната възраст. По този начин могат рано да се установят нарушенията във физическото развитие, изискващи допълнително уточняване впоследствие. 


Теглото. Определено наддаването на тегло е един от най-важните показателите за здравословното състояние на детето. След раждането се наблюдава физиологичен спад на тегло, при който бебето губи около 10% от теглото, с което се е родило. Причината е, че то все още не може да навакса загубите (с урината, изпражненията, перспирацията) посредством храненето. Бебето обаче има достатъчно запаси, за да мине безпроблемно през този период.

 

След втората седмица то вече трябва да е възстановило рожденното си тегло и бързо да наддава всеки ден. Така седмично то трябва да увеличава теглото си с около 150-200 грама, а на 3-месечна възраст повечето деца са удвоили теглото си от раждането.

 

Детето натрупва и повече подкожна мастна тъкан. При раждането последната е само около 10%, докато на 3-месечна възраст е около 40%. Тя има важно значение, тъй като създава резерв за детето, който то използва при повишени изисквания на организма – например при боледуване. 


Ръст. Той има много важно значение. В първата година ръстът се измерва при всяка една детска консултация, в легнало положение на детето. През първите няколко месеца ръстежът е най-бурен, тогава детето пораства с около 3-4 см месечно. В края на първата година ръстът му се е увеличил с около 24 см в сравнение с ръста при раждането. 


Обиколка на главата. Това е третият показател, който се измерва по време на детска консултация. Отново в първите месеци главата нараства повече в сравнение с последните месеци от първата година. Общо за цялата година обиколката на главата пораства с около 10-12 см. 


Обиколка на гърдите. Това е четвъртият показател, който се измерва. Успоредно с нарастване размерите на тялото, се увеличават и развиват вътрешните органи. Увеличаването на капацитета на белите дробове води до нарастването им и респективно нарастването на гръдния кош. 


Редовното посещаване на детските консултации има съществено значение за проследяване на нервно-психическото и физическо развитие на детето и ранно установяване на нарушенията им.