Правилното хранене е жизнено необходимо за всяка възраст, но то е особено важно за бебето, защото храната е не само енергия за поддържане на жизнените процеси, но и за растеж. Днес се общоприето, че кърмата е най-добрата храна за новороденото и кърмачето, защото нейните свойства са безспорни предпазвайки бебето от инфекции и болестии, но и го даряват с топлина, сигурност и майчина близост.

 

По много причини има жени, които не могат да кърмят бебетата си или не могат да произвеждат достатъчно количество кърма, която да задоволи нуждите им. В същото време има майки, които произвеждат кърма в пъти повече от количеството, необходимо за изхранване на собственото им дете. Тук се явява и ролята на банките за даряване на кърма.


 

Каква е ролята на банките за даряване на кърма? Банките за майчина кърма насърчават, подкрепят и стимулират кърменето; подпомагат изследванията и проучванията на кърмата и не на последно място имат важен социален ефект, както за донорите на кърма, така и за майките, чиито деца приемат донорското майчино мляко. Те осигуряват адекватно хранене на новородените, гарантират храненето с дарена кърма на новородените, които не могат да бъдат хранени от майките си. Даряването на кърма е изключително благородно деяние, което дава възможност на най-малките да получат най-добрия старт в живота.

 

Понякога може да се практикува т.нар. кръстосано кърмене, при което бебетата на няколко майки получават кърма от различни жени или директно от гърда, или чрез изцеждане. В близкото минало нашите майки и баби са практикували този тип кръстосано кърмене, като кърмещата чуждо дете жена е наричана „млечна майка”, а децата са "млечни братя/сестри.

 

Банките за кърма имат редица изисквания към майките, които даряват кърмата си. Недопустимо е донорът на кърма да е пушач и да употребява алкохол и наркотици. Обръща се сериозно внимание и на прекарани вируси като хепатит и цитомегаловирус. Всички донори преминават тестове, а кърмата, която даряват в банката, преминава пастьоризация. Това е с цел максимална безопасност при евентуално неоткрити вируси в кърмата.

 

Кърма, която се е съхранявала в дома на донора, не се приема в банка за донорска кърма. Донорът трябва да премине изследванията и да използва стерилните съдове и условията на банката за кърма. Сложните процедури и изисквания често са причина майките да не искат да стават донори.

 

Референции:

https://milkbank.org/donate-milk/

https://ukamb.org/donate-milk/

https://milkbank.bg/