Д-р Румяна Ангелова е педиатър и неонатолог с дългогодишен опит.
Дипломата си за висше медицинско образование получава през 1978 г. Придобива специалност по детски болести през 1987 г. в МУ-Варна. През 2006 г. взима и специалност по неонатология в МУ-София.
Има допълнителна квалификация по трансфонтанеална ехография.
Работи в отделението по неонатология на МБАЛ „Майчин дом – Варна“ и консултативния център на Медицинския комплекс.
Специалист с дългогодишен стаж в областта на неонатологията и интензивните грижи за новороденото.

 


Отделението по неонатология на МБАЛ „Майчин дом-Варна“ се отличава със съвременна грижа за новородените деца в няколко насоки. Медицинският екип сътрудничи и стимулира непрекъснатия контакт между майка и дете след раждането, за което и получава приза „Болница приятел на бебето“. Целенасочено работят в насока стимулиране на естественото хранене на новороденото.


Отделението разполага с необходимата апаратура при затруднена адаптация на новородената, както и за интензивна грижа. На всички родени в отделението се извършва неонатален слухов скрининг с апарат за отоакустични емисии.

 

Д-р Румяна Ангелова е лектор от предстоящия във Варна Форум бременност и детско здраве на 29 септември. Повече за програмата и локацията на събитието може да разберете на events.puls.bg 

 

Ето част от въпросите, които ще засегне д-р Румяна Ангелова в лекцията си „Тревожните признаци при новороденото, които всеки родител трябва да разпознава?“

 

- Д-р Ангелова, младите родители често са излишно тревожни за състоянието на новороденото си бебе. Кое е основното, което бихте ги посъветвали?

 

Неоспорим факт през последните години в нашата страна, както и в международен план е наличието на демографска криза. Наблюдава се тенденция за намаляване на раждаемостта и повишаване на възрастовата граница при родилките.

 

В този ред на мисли се повишава процентът на т.н. рискови бременности и новородени поради причини, свързани със здравословното състояние и възрастта на бъдещите майки, със заболявания и проблеми, възникващи в хода на бременността и раждането, със състоянието на плода и новороденото.


Все по-често в условията на доболнична помощ твърде рано попадат, както здрави така и рискови новородени, при които адаптационният период протича проблемно. Налага се наред с адаптацията на малкия човек в домашна обстановка и изграждането на нови стереотипи в семейството, младите родители да отграничават дали сигналите, които демонстрира дребосъкът у дома са израз на нормална физиологична адаптация на организма му или са белег на заболяване и му е необходима специализирана консултация.

 

Всичко това води до стресова ситуация и понякога до излишни и неоснователни тревоги.


За да минимализират тези тревоги, бих посъветвала бъдещите майки да използват максимално информацията, която им се предлага в Женската консултация, в различните форуми в интернет пространството, а има и немалко вече налична общообразователна литература в тази насока. При краткия престой в родилното звено да се допитват до обгрижващите ги медицински специалисти, от които биха получили изчерпателна полезна информация.

 

Своевременно да се ориентират и по възможност да се срещнат с личния лекар и педиатър, които ще наблюдават новороденото след изписването, както и да го уведомят при завръщането си у дома. Важно е при напускане на здравното заведение да се снабдят с епикриза за новороденото, която да предадат на наблюдаващите специалисти.

 

- Бихте ли изброили признаците, на които родителите непременно трябва да обърнат внимание и потърсят помощ?

 

Новороденото преминава през първия месец от живота си през един доста кризисен период, свързан с адаптацията му към новите условия, при което се наблюдават комплекс от прояви от различни системи и органи. В голяма част от случаите тези признаци имат физиологичен характер, когато се движат в определени граници и е добре родителите да са запознати с тях, за да не не изпитват неоснователна тревога. Прехвърлянето на тези физиологични норми обаче изисква своевременна квалифицирана намеса.

 

Това са жълтеницата с различна характеристика и интензивност от наблюдаваната в 60-80% от новородените в този период. Добре е младите родители да са запознати с физиологичната загуба на тегло и динамиката на възстановяването му и при прехвърляне на нормите да се обръщат за консултация. Повишаването на температурата над 37,5 оС, особено когато е свързана с други прояви като промяна на цвета на детето, в ритъма на дишането, необичайни обриви, кървене от пъпа, промяна цвета и консистенцията на изпражненията и урината, нарушения в мускулниия тонус, ритъма на сън и бодърстване, както и необичайни движения при новороденото е нужно да търсят специализирана помощ.

 

- Към кого да се обърнат за получаването на компетентна консултация за състоянието на новороденото си?

 

Най- удачно е в такива случаи родителите да се обръщат към специалист, който е добре запознат с предходното състояние на детето, протичането на бременността и раждането и периода на адаптация. Това би трябвало да е личният лекар получил адекватна епикриза или наблюдаващият педиатър. От полза при възможност би била и консултация с неонатолог присъствал при раждането на детето и проследявал новороденото в неонатологичното звено.

 

- Защо избрахте да бъдете неонатолог? Какво Ви задържа и радва в работата и кои са основните проблеми, с които се сблъсквате?

 

Това, което ме привлече и задържа в тази специалност е интердисциплинарният ѝ характер, изискващ познания в различни сфери на медицинската практика като: акушерство, генетика, педиатрия, както и отлично познаване в норма и патология на спецификата и уникалността на този кратък период от човешкия живот, какъвто е неонаталният. В последните десетилетия тази интензивна специалност постигна невероятни успехи в повишаване на преживяемостта на новородените с екстремно ниско тегло и незрялост. Благодарение на навлизането на нови технически и терапевтични методи им предостави възможност за много по-добро качество на живот и прогноза.

 

Въпреки изключително високото психическо и емоционално натоварване, професията на неонатолог ми доставя огромно удовлетворение, когато видя пораснало често дълго очакваното малко безпомощно човече, превърнало се в здраво жизнерадостно дете и срещна усмихнатите и спокойни погледи на родителите му.

 

Колкото до проблемите, то те са общи за цялата система на здравеопазване. Това са недофинансиране на лечението на този рисков контингент, липсата на унифицирани за цялата страна пакети за комплексно проследяване и рехабилитация, финансирани от Здравна каса, недостига на добре обучени медицински специалисти, липсата на достатъчна колаборация и приемственост между болничната и доболничната помощ.

 

Заповядайте на Форум бременност и детско здраве на Puls.bg във Варна на 29 септември и Форум бременност и детско здраве на Puls.bg в Пловдив на 6 октомври