Отдавна е известно, че някои чревни бактерии - бифидобактерии, преобладават в чревната флора на кърмените бебета. Въпреки че тези бифидобактерии се считат за полезни, причината за това досега е неясна.

 

Ново проучване показа, че видовете бифидобактерии, които използват компоненти на кърмата, за да растат в червата на кърмачетата, съдържат определен ензим. Този ензим позволява на бактериите да произвеждат малки молекули, за които се смята, че имат благоприятен ефект върху имунната система.


 

Изследователи от Националния институт по храните, Техническия университет в Дания и катедрата по хранене, упражнения и спорт в Университета в Копенхаген ръководят проучването, което е публикувано в Nature Microbiology.

 

Непреднамерено откритие

"Всичко е започнало в една зимна сутрин преди пет години, когато се натъкнахме на факта, че пробите от бебешки изпражнения съдържат забележително високи нива на определена молекула. ​​

 

И сега знаем, че тази конкретна молекула може да бъде ключова в нашето разбиране за това как бифидобактериите помагат за укрепване на  детската имунна система при кърмене," казва Хенрик Мунк Роуджър, който е главен изследовател на изследването и доцент в катедрата по хранене, упражнения и спорт в университета в Копенхаген.

 

Фокусът на изследователите е да се разбере причината, поради която толкова високи концентрации на тези вещества - така наречените ароматни млечни киселини, присъстват в изпражненията на кърмените бебета и как те потенциално могат да повлияят на здравето им.

 

Експериментите в лабораторията показаха, че ароматните млечни киселини, които бифидобактериите произвеждат в червния тракт, могат да повлияят на активността на имунните клетки в това, което смятаме за благоприятна посока по отношение на добре балансирания имунен отговор.

 

Това може да се окаже подходящо, когато например имунната система на бебето се бори с инфекция, обяснява старши изследовател Мартин Фредерик Лаурсен от Националния институт по храните.

 

Интересни ползи от проучването

Дизайнът на изследването не позволява на изследователя да разгледа честотата на заболяването сред участвалите бебета.

 

Следователно, едно естествено последващо проучване ще разгледа връзките между ароматните млечни киселини, развитието на имунната система в началото на живота на детето и тяхната роля в предотвратяването на заболявания.

 

Необходими са повече изследвания, за да може да се докаже дали имунните ефекти, наблюдавани в лабораторията, се отнасят и за бебета и до каква степен тези ефекти осигуряват защита срещу инфекции и свързани с имунитета заболявания по-късно в живота, казва Мартин Фредерик Лаурсен.

 

Освен това, ние не знаем дали има интервал от време, в който този ефект от кърменето е особено важен, за да се постигне оптимален ефект върху имунната система.

 

Знанията могат да бъдат полезни за подобряване на храните за кърмачета

Изследователите се надяват, че резултатите от проучването могат да проправят път за нови, целенасочени начини за укрепване на имунната система на децата в ранен живот.

 

Резултатите от проучването са полезни за подпомагане на усилията, насочени към подпомагане на децата да развият балансиран чревен микробиом, кайто поддържа добре функционираща имунна система.

 

Такива усилия включват подкрепа на кърменето и разработване на нови видове храни за кърмачета и пробиотици, които насърчават наличието на тези бифидобактерии в чревната флора от по-ранен етап, обяснява Хенрик Мунк Роуджър.

 

Изследваните бифидобактерии използват определени въглехидрати - олигозахариди от човешко мляко в кърмата, за да растат в червата, където трансформират ароматните аминокиселини, които също се срещат в кърмата, в ароматни млечни киселини.

 

Производството на тези ароматни млечни киселини в червата вероятно има благоприятен ефект върху имунната система на бебетата.

 

Източници:

www.marieclaire.fr

https://medicalxpress.com