Безапетитието при децата и проблемите със захранването и храненето са сред най-обсъжданите теми в редица форуми за родители.


Отказът от храна е сред най-големите проблеми за много майки. Особено чувствителни са родителите на деца, родени с ниско тегло (под 2,500 г) или близо до долната граница. Адекватното хранене и произхождащото от него добро наддаване на тегло, създават на всеки родител чувство за спокойствие и удовлетвореност, за добре положените грижи, което е напълно естетсвено. Този емоционален аспект, както и комбинацията от някои личностни особености стоят в основата и на някои от големите проблеми с храненето.


Описано е състояние наречено „неврогенното безапетитие“, то представлява отказ на детето да приема адекватни количества храна за възрастта за период най-малко от един месец. Липсата на апетит се отразява на растежа, като детето изостава на тегло. При съмнение за неврогенно безапетитие, следва да се изключат подлежащ здравословен проблем (гастроезофагеален рефлукс, вирусна инфекция и др.) или травмиращо събитие.Явлението е по-често при семейства с едно дете, което е обект на прекомерни грижи, а храненето е изключително важно за родителите.

Състоянието обикновено възниква в хода на захранването, особено тогава, когато детето вече е готово да започне да се храни само. Може да се наблюдава в периода от първата до петата година, най-често след две. Свързано е със стремежа за самостоятелност и израстването на детето.

Какво представлява гладът?

Гладът е вроден, безусловен отговор на физиологичната нужда от храна. Усещането за глад се появява при изпразване на стомаха, спадане на кръвната захар или намаляване на енергетичните ресурси. Апетитът е приятно усещане, което се появява при асоциация с храна. Той е придобит след раждането и е във връзка с чувството за глад и засищане. А засищането се явява след задоволяване чувството за глад, при приемане на определено количество храна.


При някои деца е възможно да има подлежащи органични или функционални заболявания. Обичайно децата са с намален до липсващ апетит в хода на вирусна инфекция. Тогава причините за отказ от храна може да бъдат много: при запушен нос, дишането е затруднено, ако е засегнат орофаринкса вероятно болката в гърлото също възпрепятства приемането на храна, афтозните изменения в устна кухина пречат на спокойното дъвкане и дори може да предизвикат негативна асоциация с конкретни храни и др. С отминаването на оплакванията, храненето постепенно се възстановява.


При здрави деца с неправилен хранителен режим и сформирани негативни асоции се наблюдава именно неврогенно безапетите.

Какви са причините за възникване на неврогенно безапетитие?

  • Понякога временното безапетитие (поради заболяване или друга причина), може да се превърне в постоянен проблем, ако детето насилствено е хранено или принуждавано да изяде определено количество.
  • Не подценявайте прехода от сън към хранене или игра към хранене. С растежа децата сформират различни предпочитания и навици, някои и не желаят да се хранят веднага след сън. Ако системно детето се принуждава да се храни посредата на интерсно занимание/игра, също е възможна причина за появата на проблеми по време на хранене.
  • След 2-рата година, децата започват да проявяват своята самостоятелност. Започват опити за самостоятелно хранене, което е свързано с цапане, загуба на храна и отнема време. Не винаги родителите са в състояние да отговорят на желанието на детето, а системното възпиране може да бъде повод за конфликти и негативни емоции по време на хранене.

Следва продължение...


Библиография:

1.Амбулаторна педиатрия проф.Н.Мумджиев, СОФИ - Р 2000,
2.Infantile Anorexia and Co-parenting: A Pilot Study on Mother–Father–Child Triadic Interactions during Feeding and Play
Loredana Lucarelli,1 Massimo Ammaniti,2 Alessio Porreca,3,* and Alessandra Simonelli3