Разработени са различни теории за изясняване на спецификите в развитието на децата. Според някои наблюдения развитието на детето се влияе в значителна степен от различни социални и физически фактори, които взаимодействат с множество биологични процеси. Различните ранни влияния, включително и тези, които предизвикват високи нива на стрес, променят генната експресия, без да нарушават структурата и последователността в ДНК. Това са епигенетични промени, които настъпват под действието на факторите на околната среда. Отговорът на организма към стрес може да доведе до изменения в структурата и функциите на мозъка, което, от своя страна, да окаже влияние върху цялостното развитие на детето впоследствие.

 

Важен елемент за процесите на заучаване и запомняне е пластичността на нервната система. Тя се изразява в нейната способност да реорганизира невронните връзки в отговор на различни стимули от околната среда. Ключово значение има образуването на синапси - връзки между нервните клетки. През ранното детство се съхраняват само синапсите, участващи в често използваните връзки в мозъка. Промяната в броя и активността на синапсите също има значение за пластичността на нервната система. По този начин се подчертава значението на факторите на околната среда за поддържане на функционалната способност на мозъка при децата. Периодите, в които настъпва бързо развитие се съчетават със значителни промени в броя на синапсите в различни зони на мозъка.


 

Различни биологични фактори също влияят на развитието на детето. Те включват генетични фактори, излагане на плода на тератогени по време на вътреутробното развитие, дългосрочното влияние на ниското тегло при раждане, както и заболяванията, които се развиват след раждането.  От периода преди раждането до първата година на детето се наблюдават активни процеси на растеж и развитие. Ключова роля в тях има пластичността на нервната система.

 

Обемът на мозъка се удвоява в рамките на първата година и се увеличава с допълнителни 15% през втората година. При раждане на термин се наблюдават процеси на миелинизация в мозъчния ствол, крачетата на малкия мозък и някои зони на вътрешната капсула в мозъка. Бялото вещество достига високи нива на миелинизация на 3-месечна възраст. През вървите два месеца от живота на детето се наблюдава засилен растеж и изграждане на ефективна рутина за хранене и сън. Общуването с родителите и близките в този период изгражда основите на когнитивното и емоционалното развитие на детето.

 

Първоначално теглото на новороденото се понижава - с 10% при естествено раждане и с 12% при раждане чрез Цезарово сечение. Храненето на бебето се подобрява когато коластрата се замени с кърма с високо съдържание на мазнини. До втората седмица теглото се възстановява и в рамките на първия месец детето наддава по 30 грама на ден. Това е периодът на най-бърз растеж. В рамките на първите два месеца от живота се наблюдава неволево усмихване. Насочването на погледа, въртенето на главата и сученето са под по-добър контрол, което подчертава развитието на когнитивните способности на детето. Наблюдава се и преференциално обръщане на детето и реакция към гласа на майката.

 

Узряването на нервната система е свързано и с изграждане на режим на съня, който се състои от дълги периоди сън, прекъсвани от кратки събуждания за хранене. Детето на възраст между 0 и 2 месеца може да разпознава различните гримаси на лицето на околните, както и да разграничава повтарящи се звуци от родния или чужд език. Плачът в тази възраст може да се дължи както на очевидни причини и нужди, така и на други фактори, които да останат неясни за родителите. Установено е, че прегръщането на децата при плач когато те са на 0-2 месеца е от полза те да плачат по-малко когато станат на 1 година и да имат по-малко агресивно поведение на 2-годишна възраст.

 

Референции:

Nelson Textbook of Pediatrics, 21th Edition, Elsevier, 2020