Развитието на нервната система на бебето е най-интензивно в първата година от живота. Така то постепенно се превръща в едно малко, любознателно дете, готово да поеме цялата нова информация в заобикалящия го свят. 

 

Към първа част от материала...


Към втора част от материала...

 

Кои са факторите, влияещи върху нервно-психическото развитие?

 

P (peekaboo) – „криеница”. Това е една от най-забавните игри за бебето. По този начин то се научава, че предметите продължават да съществуват, дори когато то не може да ги види. Бебето постепенно разбира, че вие продължавате да стоите скрити (зад чаршафа например), въпреки че не може да види лицето Ви.

 

Q (quiet) – тишина. Фоновият шум несъмнено е един от факторите, който най-много изморява и затруднява работата на нервната система при възпримане на нова информация. Това важи в еднаква степен, както за възрастните, така и за бебетата. Поради тази причина при пуснат телевизор например, детето възприема много по-трудно новата информация от околния свят и много по-бързо се изморява. Затова се препоръчва обучителните и стимулиращи игри да се извършват на тишина.

 

R (repetition) – повторение. Въпреки, че за родителите може да е много изнервящо желанието на детето пет пъти подред да разгледа една и съща книжка, посредством многократните повторения детето възприема по-бързо и лесно новата информация.

 

S (synapses) – синапси. Това представляват връзките, които се осъществяват между отделните нервни клетки – неврони. По тях протича информацията под формата на нервни импулси, които се обработват в мозъка. От раждането до около 3-годишна възраст се изграждат голяма част от синапсите. Колкото повече информация преминава по нервните връзки, толкова повече се усъвършенстват пътищата на предаване на сигналите. Затова изграждането на стимулираща среда е от ключово значение.

 

Т (tummy time) – поставяне по корем. Препоръчва се бебето винаги да спи по гръб, а през деня между храненията да се поставя за известно време по корем. Това е първата стъпка в изграждането на двигателните умения. Така укрепва вратната и гръбната мускулатура, имащи отношение към контрола на главата, стабилния седеж и изправения стоеж. Подобрява се координацията и контролът на двигателните умения.

 

NEWS_MORE_BOX

 

U (understanding) – разбиране. След 8-месечна възраст бебето се научава да разпознава емоциите у Вас. Така по изражението на лицето Ви то може да разбере дали даден нов за него човек е близък или напълно непознат. Бебето бързо възприема Вашата емоция, като тя оказва отражение върху отношението му към конкретния човек.

 

V (verbal language) – вербална комуникация. Наблюдавайки движенията на устните Ви и чувайки речта Ви, бебето започва постепенно да се опитва да възпроизведе чутото. В началото това са отделни звуци, които наподобяват ритъма на говора, впоследствие отделни срички, които свързват в прости думи в края на първата година (ма-ма, та-та, ба-ба и т.н.). Стимулирайте речевото развитие, като говорите на бебето с ясен и разбираем глас, допълвайте сричките, които то е започнало. Така ще подпомогнете формирането на говора.

 

Y (you) – Вие. На около 12-месечна възраст детето вече може да комуникира с Вас по своя си начин. В началото то показва различни предмети, които са му направили впечатление (например кучето на улицата), понякога чрез посочването детето търси отговор на въпрос или иска разрешение за нещо (например за някои десерт в магазина).

 

Z (Zzz) – сън. Сънят е особено важен за мозъчното развитие на бебето. В началото то прекарва почти цялото денонощие в сън, като се буди само за храма. Впоследствие нуждите намаляват и се увеличава активното време. Все пак сънят остава особено важен за нервната система, като е установено, че са необходими 15-18 часа на денонощие в края на първата година.