В първата година от живота растежът на бебето е най-бурен. В този период то утроява теглото си, ръстът му се увеличава с около 24-25 см, а обиколката на главата – с около 12 см. Това е свързано с интензивното развитие на двигателните, сетивните, речевите умения, паметта и други. Ключова роля в това отношение заема нервната система. (Към първа част от материала...)

 

Кои са факторите, които имат отношение към психо-моторното развитие на детето?


 

К (kicking)ритане. Тъй като в началото бебето не може да изрази своята емоция по вербален път, много често това става с движенията. Така например, когато си играете с него и изведнъж спрете, то започва да рита с крачета, да маха с ръце и да се привежда напред в знак на това, че иска да продължите да го забавлявате. Това безспорно има положителен ефект върху психо-моторното развитие на бебето.

 

L (looking)гледане. В началото зрението на детето е все още неясно, то не може да различава добре хората, различните цветове и т.н. То все пак обаче може да различи светлина, форми и движения. Най-ясно бебето вижда на разстоение около 20-30 см. Това е свързано с позата при кърменето. Така то може да види лицето на майката, макар все още неясно, мъгливо. Постепенно то започва да различава цветовете – първоначално черно-бели предмети, а впоследствие и цветни. От около 2-месечна възраст бебето започва да фиксира предмети и може да следи движенията им наляво-надясно. Зрителният апарат е най-важното сетиво, чрез което бебето получава информация за света.

 

NEWS_MORE_BOX

 

М (music) музика. Слухът на бебето има ключово значение за възприемане на информация, особено през първите седмици от живота, когато зрението все още не е толкова съвършено. Установено е, че бебето започва да чува още по време на вътреутробното развитие – около 23-27 гестационна седмица. Ето защо след раждането то може да разпознае Вашия глас и тези на близките Ви. След раждането бебето чува най-добре високочестотните звуци. То се успокоява от музиката, песните, говоренето, звукът на някои електроуреди. Има някои проучвания, които доказват положителното влияние на класическата музика върху психо-моторното развитие на бебето. Важно е да установите кои са „любимите” звуци и съответно песни на бебето, така че пускайки му ги да предизвикате положителни емоции в него.

 

N (nurture) – „възпитание”. Установено е, че ролята на родителя в развитието на нервната система на бебето е ключова. Това не е нещо изненадващо. По този начин родителите могат да стимулират генетично предопределения потенциал на бебето, така че да му дадат възможност да го развие в пълен обем. Необходимо е бебето и впоследствие детето да се чувства сигурно, да има доверие във Вас – в действията и думите Ви. Създаването на стимулираща обкръжаваща среда е от ключово значение. Така позволявате на детето всеки ден да научава нови неща за света. Отделяйте му достатъчно време за игри, съобразени с възрастта и степента на нервно-психическо развитие.

 

О (overwhelmed)хиперстимулация. Нервната система на бебето има определен капацитет за обработване на информация. Вие сами може да усетите кога на детето му е „дошло в повече”. То става неспокойно, започва да плаче, извива тялото си назад. В този случай е нужно да му осигурите спокойствие. Изведете го от възбуждащата среда, може да го изкарате на разходка, на тихо място в някой парк например. Така осигурявате необходимито време за възстановяване на напрегнатата нервна система и преработване на натрупаната информация. Това е особено необходимо за бързорастящия детски организъм, за да може той след като си вземе почивка, отново да започне да въприема нова информация от заобикалящия го свят.