Биологично активните точки, които се търсят при акупунктура се наричат още акупунктурни точки. Локалното въздействие на тези рефлексогенни точки посредством различни медикаменти е все по-сериозно навлизащ лечебен метод в практиката. Простотата и достъпността на терапията, чрез разнообразни блокади върху регулаторни нервни механизми открива широка гама възможности за използване на тези лечебни апликации, не само при стационарно настанени пациенти, но и в амбулаторни условия.


Въвеждането на лекарствени и биологично активни вещества се осъществява в практиката с инжектиране – чрез спринцовка. В клиничната практика този метод се означава като блокада. Най-често се използват разтвори на новокаин, хидрокортизон, биостимулатори и други.

 


Новокаиновите блокади се използват за обезболяване и биват няколко вида – подкожни, вътрекожни, мускулни, коренчеви и други.


При вътрекожното въвеждане се използва 0,5% новокаинов разтвор – по 1-2 мл в точка. Осигурява се блокаж не само на пътя, по който се предава болковият рефлекс, но и се оказва въздействие върху структури в централната нервна система.


В биологично активни точки новокаинът се въвежда подкожно – субкутанно. Използва се спринцовка с тънка игла, като количеството е по-малко – 0,2-0,5 мл във всяка точка до образуване на „лимонена коричка”. Разтворът на новокаин, който се използва е същият, както и при подкожно инжектиране – 0,5%. В някои случаи по преценка на специалиста е възможно до 1-2%.


Броят на точките, върху които се осъществява въздействие е не повече от 10 на процедура. Процедурите могат да се провеждат ежедневно. В зависимост от мястото и различните органи, които се засягат новокаинът се въвежда по различен начин.


При болки по хода на седалищния нерв, бедрения или този на подбедрицата (перонеален нерв) новокаинът се въвежда по хода на самия нерв, за разлика от заболяванията на вътрешните органи – в зависимост от сегментното разпределение на болката. Така например зоната на сърцето е обхваната от нервните коренчета, излизащи от трети до пети шиен прешлен, заедно с първи и дванадесети гръден.


Показания за новокаинова блокада са невралгичен синдром, неврози, функционални хиперкинезии, коренчеви болкови синдроми и други. Противопоказанията са непоносимост към новокаин, както и възпаление на кожата и подкожната тъкан.


Мускулното инжектиране в биологично активни точки се различава от вътрекожното по по-голямото количество на новокаина, който се използва. Само в болезнените точки и тези на хиперестезия (повишена чувствителност).


Наблюдения показват, че комбинираното въвеждане на разтвор на новокаин с оставяне на инжекционната игла не води до ефикасни резултати, поради което не се прилага в практиката.


В точките на рефлексотерапия може да се инжектират витамини от групата В – тиамин, цианкобаламин и други. Разтворът на тиаминов бромат (витамин В1) се въвежда подкожно в количество 0,1-0,2 мл, в отделна биологична точка. В рамките на една процедура се въздейства върху не повече от 5 точки, а курсът на лечение се състои от 6-8 процедури.


Терапията дава добри резултати при моно- и полиневрити, като препаратът се инжектира проксимално и дистално от мястото на поражение. При вяло протичащи неврити на лицевия нерв се редуват процедури с иглотерапия, едновременно с инжектиране на никотинова киселина в биологично активни точки.


При парези от периферен тип се използва ратвор на прозерин, но винаги в почивките между процедури с игло- и електропунктура. Препаратът се инжектира подкожно в точки, разполагащи се по хода на нервните стволове.


Прилага се и безиглен метод за въвеждане на лекарствените вещества. Използва се механичен инжектор, който е удобен, асептичен и осигурява точна дозировка на препарата. Осигурява бързо провеждане на процедурата.