Много от болестните процеси в тялото остават скрити поради липса на външни прояви и защото в началните си фази болестните изменения може да не провокират симптоматика. Това обаче не означава, че те не може да бъдат открити и диагностицирани. Всяко заболяване, което протича с възпалителен процес, промяна в локалната телесна температура, може да бъде диагностицирано в максимално ранен етап с помощта на термографията.

 

Термографията е средство, което може да допълни всеки диагностичен метод в медицината и да помогне за даване на много точна оценка и прогноза за здравословното ни състояние.


 

Термографията се базира на улавяне на инфрачервените лъчи, които тялото ни излъчва, и ползването им за визуализиране на температурата в отделните зони на тялото чрез съставяне на термограма. Методът позволява да се отчетат всякакви изменения в нормалната телесна температура и да се проследяват с времето.

 

Разработена като средство за прилагане във военното дело, през последните години термографията се прилага все по-широко в медицинската практика. Една от най-честите сфери на приложението й е за проследяване развитието на рак на гърдата и за отчитане ефекта от лечението му. Проучвания показват, че данните от термограмите при жени, преглеждани за рак на гърдата, дават около 90% точност и са съизмерими и дори по-точни от данните, получени от мамограмите.

 

Термографията има и едно голямо предимство пред мамографията по отношение диагностицирането на рак на гърдата. Някои специфични раков иизменения в гърдата се развиват с години преди да може да се отчетат на мамограма, но термограмата може да ги визуализира в много по-ранен етап – още на втората година. Така лечението може да започне в максимално ранна фаза на рака и да бъде по-краткотрайно, леко и успешно.

 

Според натуропатите и специалистите, занимаващи се с алтернативна медицина, термографията предлага много удобна възможност за един различен поглед към здравословното състояние на всеки – не заместител, а алтернатива и допълнение към общоприетите диагностични методи при различни типове заболявания. С помощта на термографията се може да се проследи дейността на имунната система, да се отчетат евентуални проблеми с детоксикацията на организма или с хормоналния баланс и др.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Термографията дава на лекаря възможност да отчете моментното състояние на даден орган или система и да проследи за патологични изменения в него, отчитайки локалната телесна температура. Такива резултати не може да се получат от стандартните диагностични методи и на база на тях може да се назначат допълнителни изследвания, които пък да дадат по-конкретна информация за здравословното състояние, каквато термограмата не може да предостави.

 

Например с термографско изследване може да се установи повишена температура и възпаление в дадена зона на тялото, но не може да се установи дали те се дължат на вирусна или бактериална инфекция или на друга причина. Но това ще даде акуратен повод да се направят нужните допълнителни изследвания.

 

Така  термографията се явява изключително удобен метод за допълнително изследване и получаване на по-обща картина за състоянието на всеки пациент. Методът е безопасен и може да се прилага редовно според нуждите на отделните случаи. Изследването не включва инвазивни процедури и изисква единствено леки промени в хранителния режим и козметичните грижи в деня преди провеждането му.