Рейки е безопасна, неагресивна лечебна техника, без включване на натиск, някакъв вид манипулация или масаж. Представлява холистична система за балнсиране и лечение както на тялото, така и на емоциите и духа.


Японската дума „рейки“ се превежда като Универсална енергия на жизнената сила или още духовна енергия. Думата се състои от две части – „рей“ се превежда като мъдрост или познанието за цялата вселена, а „ки“ – енергия на жизнената сила.


Аурата е поле от енергия или светлина, което заобикаля напълно физическото тяло. Съставена от седем слоя тя невинаги има еднаква големина и може да се разширява и свива, взависимост от различни фактори – здравословно състояние, емоционален баланс, както и психологическа нагласа.Чакрите, от своя страна са еквивалентни на мозъка и основните органи, а меридианите съответстват на вените и артериите, но вместо кръв – те пренасят енергия – Ки – по цялото тяло.


За да бъде активиран потокът Рейки в тялото е необходима предварителна настройка – т. нар. отваряне на енергиен канал. Така през него енергията протича от теменна чакра надолу към останалите чакри и ръцете.


Колкото по-често прилагаме Рейки върху нас или други хора, толкова повече се увеличава силата ѝ. Най-често практикуващите усещат енергията като мравучкане по дланите на ръцете. Възможно е още да се усещат бодежи, вибрации или дори парене.


Често дори и да бъде третиран определен орган е възможно тялото само да пренасочва енергията към части от него, в които енергията Рейки е по-необходима.


Когато Рейки протича в аурата и физическото тяло, тя спомага за разбиването на енергийните смущения и блокажи, пречиства и балансира чакрите и укрепва енергийните пътища (меридианите), за да позволи на жизнената сила да тече по здравословен и естествен начин по цялото тяло.


Нивата за обучение в Рейки са три. На първо ниво се осъществява началната връзка и през следващите седмици на упражняване потокът Рейки набира сила и в рамките на 6-8 седмица след инициацията се усеща пълният поток на енергия.


На всяко ниво на настройка обучаемият придобива способност да черпи от по-висш и широк канал на Рейки лечебна енергия, а вибрационната стойност на енергийното тяло нараства.


При всеки проявите на отключване на потока може да са различни – някои споделят, че се чувстват като „преродени“, затова и усещат по-интензивно всичко, заобикалящо ги – цветовете стават по-ярки, обонянието се усилва, а звуците могат да станат по-отчетливи.


Други усещат кратко жужене в ушите или повишена чувствителност в теменна чакра или дори замайване. Възможно е ученикът да не усети нищо, но това не означава непременно, че настройката не се е получила. Рейки енергията се приспособява според индивидуалността на всеки човек.


При хора, които са се занимавали с други духовни лечения, включително медитация, тялото се настройва към по-високи енергийни вибрации и при тях може да се усвои и канализира повече Рейки още от момента на настройка.


Дори човек никога да не се е занимавал той може пак да канализира Рейки, но енергийният поток, който ще почувства първоначално ще бъде по-слаб. След няколко седмици работа не остава почти никаква разлика между количеството Рейки при енергийно или духовно опитните и неопитните хора.
Рейки не протича непрекъснато през Вас, но потичането ѝ се активира при всяко намерение за използването ѝ. Рейки може да протича и през животните, без те дори изобщо да знаят какво представлява.


Характерно е, че при хора, които са отворили своя Рейки канал започват по-често да идват животни и деца.