Радиестезията е метод за откриване на заболявания с технология, благодарение на махало. Според практикуващите дори много ранни форми на заболявания на различни тъкани и органи могат да бъдат установени и на последващо ниво диагностицирани с методите на традиционната медицина, за да бъде започнато възможно най-рано лечение.


Методът е познат още от древността, като според източниците е бил използван от различни народности - китайци, халдеи, гърци, римляни, египтяни, келти и други.


В древен Китай употребата на махалото е била привилегия само на висшата аристократична класа. Китайските императори повече от шест хиляди години, задължително са имали закопчано за дрехата махало, към което са прибягвали ежедневно при вземането на важни решения.Освен за диагностика, съответно откриване и на причината за възникване на болестния процес, махалото за радиестезия се прилага за установяване дефицита на голяма част от химични елементи (микроелементи) и витамини в организма. Някои от практикуващите в областта прилагат метода и за откриване причинителите на алергии.


Радиестезията е метод, свързан с излъчването на определени вълни, улавяни от махало или други предназначени за целта уреди. Според радиестезията всеки обект, жив или не, излъчва определени вълни.


Методът се използва още и за установяване на подходящите за всеки храни и/или напитки, които са подходящи са организма или съответно биха оказали вреден ефект. Според практикуващите наченки на заболяване могат да бъдат „хванати“ дори години преди да са се появили първите симптоми.


Значение за ефекта на този тип алтернативен диагностичен метод е и типът материал, от който се изработва махалото. За здравословни проблеми се използва планински кристал, мъхов ахат, александрит, аметист, яспис, карнеол.


За разлика от това при определяне на индивидуалната поносимост към различни храни или напитки, подходящо е да се използват махала, които са изработени от оливин, малахит, кварцови кристали, яспис, хелиотроп.


Смята се, че 90% от хората имат данните да работят с махало и други уреди за радиестезия. Всичко е въпрос на обучение, на чувствителност на отделния човек и на желанието му да се научи. Което съответно означава, че дори и вкъщи, както върху себе си, така и на други хора може да бъде прилагана методиката.


Специалистите по радиестезия работят и с други уреди, улавящи вълните, чиято употреба е по-сложна и изисква повече опит.


Има и няколко важни елемента, които да се имат предвид, с цел да не се компрометира методиката. При изследвания пациент, както и практикуващия е необходимо махането на всякакви часовници, пръстени или гривни.


Махалото трябва да се държи леко и без да се стиска. В радиус от половин метър не е подходящо да бъдат поставяне каквито и да било предмети, които евентуално биха оказали влияние на техниката.


Гърбът на пациента винаги трябва да е обърнат на север при работа с махалото. Недопустимо е да бъде в посока запад или юг.


Значение за резултатите има това дали пациентът е спокоен. Причината е, че нервността може да се отрази и да компрометира диагностиката.


В случай, че решите да използвате махалото вкъщи самостоятелно е от значение да се има предвид тежестта на махалото. Ако е твърде тежко – отново е възможно да не се получат реалните резултати. Причината е, че чувствителността му е става много по-ниска. Важно е при прилагане на метода да сте се наспали добре, тъй като недоспиването влияе на концентрацията.