Магнитните гривни бяха често срещан аксесоар в близкото минало, който постепенно се позагуби. И макар от тази гледна точка да се приемат за демоде, не бива да подценяваме факта, че много хора ги носеха с лечебна цел. Дали наистина са ефективни?

 

Магнитната терапия е метод от алтернативната медицина, прилаган още по времето на фараоните. Навярно още древните египтяни са били запознати с нуждата от периодично прегрупиране на електромагнитните полета на тялото ни.


 

Именно балансирането на естественото електромагнитно биополе на човешкото тяло е основната цел при използване на магнитни гривни.

 

Счита се, че този процес оказва благоприятен ефект и физически, и психически. Поддържането на електромагнитното поле, естествено формирано около тялото ни, може да помогне за по-бързо отшумяване на хронични ставни и мускулни болки, за подобряване на концентрацията и менталното състояние, дори за контролиране на някои проблеми с кръвообращението или кръвотворните функции.

 

Клинични проучвания показват, че мощните магнитни полета може да окажат влияние върху хемоглобина – основният транспортен белтък на кръвта, свързващ и пренасящ кислорода и въглеродния диоксид към и от  клетките. В структурата на всяка молекула хемоглобин има по 4 заредени железни атома, които са подвластни на физичните закони в магнитното поле. Именно този принцип заляга в основата на приложението на магнитните гривни за здравни цели.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Подръжниците на тази идея изтъкват, че присъствието на магнит близо до дадена точка на тялото насочва повече кръв към съответната зона, подобрявайки оросяването и осигурявайки охлаждащ и болкоуспокояващ ефект.

 

Според по-скептично настроените специалисти обаче силата на полето, създадено от магнитите в една гривна, е толкова слаба, че не може да провокира никакъв ефект, върху който и да било компонент на организма. Според тях наблюдаваните позитивни ефекти при някои хора, ползващи магнитни гривни като лечебно средство, да поселдствие единствено от пласебо ефект.

 

Като цяло обаче надделява позитивната оценка за влиянието на магнитните гривни върху човешкото здраве. Макар и слабото стимулиране на кръвообращението, което те осигуряват, помага за подобряване притока на кислород и хранителни вещества и отвеждането на токсините от съответните зони на тялото. На практика в тези зони се гарантират оптимални условия за клетките и тъканите, което в дълготраен аспект може да повлияе добре целия организъм.