Лечебният масаж е пасивен метод от кинезитерапията. Той представлява нанасяне на дозирани механични дразнения върху тялото, чрез различни похвати. Може да се изпълнява както от масажист, така и от автоматични апарати. Прилага се с лечебна и профилактична цел.
 
Масажът съществува още от дълбока древност. В намерени древни книги са описани похвати за прилагане на масаж при различни болестни състояния. Самата дума идва от гръцката дума – masso- означаваща стискам, мачкам с ръце. В древен Египет се е прилагал масаж на различни части от тялото, съчетан с използването на масажни  масла.
 
Още Хипократ в своите трудове обяснява лечебното действие на масажите и значението им за стимулиране на физиологичните процеси. По-нататъшното развитие е в древен Рим, където в римските бани се прилагал масаж с цел тонизиране и подготовка за спортни упражнения. Редица тогавашни лекари описват в своите трудове похвати, които днес се прилагат в класическия масаж.
 
Основните типове масажи са три вида – лечебен, спортен и хигиенен. Към спортния масаж спадат възстановителният, тренировъчният, предстартов и други, към хигиенния – тонизиращ, козметичен и самомасаж. Лечебният масаж бива няколко вида според обработваната част от тялото – точков, частичен, общ, локален, сегментарен и според спецификата на прилаганите похвати - класически, рефлекторен, апаратен (вибро-, хидро-, вакуум масаж) и древноизточни масажи (зонален на стъпала, шиацу, акупресура и други).
 
Класическият масаж е най-често прилаганият масаж. Той оказва нервнорефлекторно, хуморално и локално въздействие. Нервнорефлекторното действие се изразява в дразнене на кожни рецептори, които изпращат сигнали до главния мозък и съответно по обратен ред до съответните органи и системи. Хуморалното действие се изразява в активиране синтеза на ацетилхолин, тъканни хормони, витамин D, хистаминоподобни вещества и други. От своя страна те оказват влияние върху нервната и кръвоносната система. 
 
Локалното въздействие се получава още в началото на масажа – премахване на отоци, обезболяване, релаксиране, увеличаване обема на мускулатурата, подобряване тургора на кожата и други.
NEWS_MORE_BOX

 

Какъв ефект оказва масажът за отделните органи и системи?

По отношение на нервната система масажът оказва общотонизиращо, релаксиращо, обезболяващо действие, както и регулация върху възбуднозадържащите процеси в централната нервна система. Масажът оказва пряко въздействие върху повърхностните венозни съдове и капиляри. Отделящите се активни вещества имат отношение към пермеабилитета на съдовете и спомагат за отваряне на резервните кръвоносни съдове. По този начин се осигурява по-добра трофика на тъканите, повишен газообмен и обмяна на веществата.
 
Чрез масажите се намалява тенденцията за формиране на отоци, както и застоят на кръвта във вътрешните органи, поради преминаването и към периферията. По отношение на опорно-двигателния апарат масажът подобрява еластичността и тонуса на мускулите, премахва умората; подбрани масажи имат отношение към релаксиране на мускулите и премахването на контрактури.
 
Масажите подобряват трофиката на тъканите, спомагат за разнасяне на ексудативните процеси, имат отношение към лимфозастоя, гъвкавостта на ставните връзки, както и поддържане и възстановяване оптималния обем на движение на ставите.
 
По отношение на кожата масажите също оказват благоприятни ефекти – спомагат за очистване и отваряне на порите, активират се обменните процеси и в по-дълбоките слоеве на кожата, стимулира се нервно-рецепторният апарат.