Китайският точков масаж е специален вид мануална терапия. Осъществява се чрез стимулиране на определени активни точки по повърхността на  тялото посредством специални техники, изпълнявани с ръката – натисково разтриване диен или ан, техника „нокът-игла” , удари коудзи и др. или с уреди, предимно дървени – натиск ан и удари коу. Според теорията на китайската медицина чрез тях се осигурява циркулиране на флуидната субстанция ци и на течната субстанция сюе на енергията ци в активните точки, каналите и колатералите на тялото. В резултат на това третиране се възстановяват засегнатите структурни функции на организма и се поддържа равновесието в тялото.
 

Произход на китайския точков масаж

Техниките за въздействие върху активните точки на човешкото тяло са в същността на древнокитайските бойни изкуства – т.нар. ушу. В различните школи са усъвършенствани, както техниките за нападение, така и тези за възстановяване и лечение.

Съвременните научни изследвания в Китай и в световната практика доказват, че посредством китайския традиционен масаж могат да се лекуват редица заболявания. Най-добър установен ефект има при заболявания на опорно-двигателния апарат.

Прилага се широко при различни показания и дава добри профилактични и терапевтични резултати. Основно средство за отстраняване на състояния като стрес, умора, болка, отпадналост и др.
 


Роля на китайския точков масаж

Китайската традиционна медицина се основава на теориите за енергията ци, двете начала ин – ян , дзанфу – органите, петте елемента и енергийните канали. Когато равновесието между ин и ян се наруши, независимо кое от двете начала има предимство, възникват условия за развиване на критични състояния или на болестни промени в организма. Чрез масажа може да се контролира балансът между ин и ян, да се поддържа защитната енергия уейци и да се елиминират патогенните фактори. В нормално състояние функционирането на органите и тъканите е в равновесие, което означава, че ин и ян са балансирани. Ако някакъв фактор предизвиква промени в тази балансирана взаимовръзка, възниква болестно състояние. Приемането и преработването на храната се представя като недостиг на ян и излишък на ин, а преработването й като излишък на ян и недостиг на ин. Ако излишъкът се инхибира, а недостигът се стимулира посредством точков масаж, балансът между ин и ян се възстановява и заболяването може да бъде овладяно и да отзвучи.

NEWS_MORE_BOXВъздействието на масажа може да се обобщи по следния начин: чрез него се осигурява циркулацията на флуидната субстанция ци и на течната субстанция сюе, проходимост на каналите и колатералите, регулиране и балансиране на ин и ян, както и поддържане на защитната енергия уейци и възпрепятстване на навлизането на болестотворни фактори сиеци. Това означава, че ефектът от масажа зависи от функционалното състояние на организма. Въз основа на него се подбират подходящи активни точки и масажни техники.