Първа част на материала

Теорията на квантовата механика доведе до разработване на нови медицински апарати, които определят нивото на заболяване много преди то да се е изразило във физически симптоми. Това са високотехнологични устройства, продукт на интеграция между медицина, биоинформатика, електроинженерство и други съвременни науки. Те анализират здравословното състояние, констатират основните проблеми и дават препоръки за превенция, като използват теоретичната база на квантовата медицина и прилагат напредналите електронни технологии за отчитане на слабото магнитно поле, излъчвано от човешкото тяло.

Как работи анализаторът? Атомите изграждат молекули, които от своя страна влизат в състава на клетките. Електроните, които обикалят атомното ядро с висока скорост непрекъснато излъчват електромагнитни вълни. Сигналите на електромагнитните вълни са различни при добро здраве, преди заболяване и по време на болест. Ако бъдат измерени тези специфични електромагнитни сигнали ще можем да определим и здравословното състояние на човека.

Според квантовата медицина в основата на всяка болест лежи промяната във въртенето на електроните около собствената им ос (спина). Стига се до промяна на спина на електроните, което влияе на енергийното състояние атомите. На микро- и макро молекулярно ниво, това води до изменения в  клетката и в крайна сметка променя тъканта. Електроните носят заряд и когато техният спин се промени, променят се и параметрите на електромагнитните вълни, излъчвани от атомите. При болестно състояние на тялото, енергията на магнитната съставна става изключително слаба - от микро гауси до нано гауси (Гаус е единица за измерване за плътност на магнитен поток).

Енергията на магнитното поле на пациента се отчитат от сканираща ръкохватка. Вграденият микропроцесор в квантовия анализатор съдържа база данни с оптималните стойности на магнитното поле на здрави органи и системи на човешкия организъм. Резултатите от изследването се обработват от софтуерна програма и се отчита разликата от стойностите на магнитното поле на пациента и стандартните стойности заложени в микропроцесора. Разликата определя естеството и степента на заболяването. Колкото е по-голям броят на увредените клетки, толкова по-голяма е разликата и квантовата стойност клони към положителна стойност. Ако няма увредени клетки, няма да се появи резонанс и квантовата стойност ще клони към отрицателна стойност.

NEWS_MORE_BOXКвантовата диагностика е индивидуален справочник на здравето, който дава пълни изследвания на организма. Квантовата диагностика е неинвазивен, лесен, удобен, бърз и икономичен метод на изследване. С развитието на науката, той ще има все по-широко приложение и все по-голям принос за човешкото здраве.

Има един фактор, който все още не се взема под внимание, когато изследваме зараждането на някоя болест. Това е ролята на съзнанието, което може да ни помогне за изграждане на съвършено здраве.

 


Материалът е предоставен с любезното съдействие на Академия "Юнити".