В последните години източните практики за работа с човешкото тяло добиват все по-голяма популярност и в България. Често обаче човек не прави разлика между различните терапии поради сходството на използваните похвати. Това е причината човек да се затруднява при избора на конкретна процедура. Без да навлизам в подробности за терапевтичната възможност на гореспоменатите масажи, ще се опитам да внеса малко повече яснота относно тяхната същност.

Юмейхо, шиацу и тай масаж са източни терапии, практикувани основно на пода върху подходяща постелка. Клиентът е облечен с удобни за него дрехи (анцунг, клин и тениска) и тялото се обработва посредством натиск и разтягане на мускулатурата. С това обаче общото между трите масажа като че ли се изчерпва. Тогава къде са разликите и как да разберем кое е подходящо за нас?

Юмейхо изгражда терапията си въз основа на позицията на тазовата кост в тялото. Когато тазът не е абсолютно хоризонтален, се получава разлика в дължината на крайниците и съответно натоварването им е различно. Неправилното алиниране на таза води и до поява на компенсаторно изкривяване на гръбначния стълб. Казано с други думи, костният скелет се изкривява по определен начин и в различна степен, което е причина за появата на различни по вид оплаквания. Целта на юмейхо е да възстанови правилната позиция на таза посредством манипулиране на ставите, свързващи отделните кости. Това се извършва с определени техники, при което човек понякога чува характерно „изпукване“, особено при третирането на гръбначния стълб.

Шиацу заимства китайските меридиани и развива дейността си върху работата с енергийните канали. Неправилното протичане на енергията в тялото се смята за първопричина за възникването на определен дискомфорт или заболяване. След предварителна диагностика се определя по кои канали ще се работи. Целта е да се възстанови балансът на енергийния поток в тялото, който е нарушен, когато има оплаквания от различно естество (физическа болка, психическо напрежение и др.). Търсеният положителен ефект се дължи на връзката между енергийната и физическата компонента на тялото. Работата с меридианите стимулира собствените оздравителни механизми на тялото, като крайният ефект е релаксация на организма. Понякога в резултат на използвания натиск или разтягане се стига до манипулация (изпукване) на определена става, но това е естествена реакция, а не цел.

NEWS_MORE_BOXТай масажът също базира въздействието си върху енергийния поток в тялото. Разликата, е че пътищата са различни в сравнение с тези, които се третират при шиацу. В една процедура се обработват всичките 10 основни канала. Широко застъпени са техниките за разтягане на мускулатурата, което е причина много хора да го определят като “йога за мързеливите”.

Използваният при тай масаж натиск е дълбок, но съобразен с индивидуалната поносимост на всеки. До манипулация (изпукване) на ставите понякога се стига, но това невинаги е преднамерено. Ефектът е по-скоро тонизиращ, чувството на скованост се премахва и самите клиенти понякога се учудват на неподозираната от тях подвижност на собственото им тяло.

Днес повечето любители на масажите разширяват своите познания относно различните видове терапии. Отделни похвати се взаимстват и се използват по преценка на работещия с цел подобряване на ефекта от работата. Доверието към терапевта е от съществено значение, както и по отношение на търсения ефект от масажа, така и при избора на подходяща процедура, когато не можете да прецените сами кое предложение да изберете и какво да очаквате от него.