Юмейхо терапията е създадена в началото на 80-те години на миналия век от проф. Масаиуки Сайонджи. По неговото име е наричана още Сайонджи терапия или масаж. Първоначално методът е бил по-известен като „Божествен масаж”. Самата дума "юмейхо" идва от японски и буквално означава да получиш помощ от някого.


Юмейхо масажът изхожда от симетрията на различните части на тялото. Така липсата на симетрия в опорно-двигателния апарат е предпоставка за появата на заболявания. И по-конкретно асиметрията на хълбочните кости.


Несиметричната позиция на хълбочните кости може да бъде следствие на разместване по време на раждане, както и след катастрофа или различни спортни травми.Юмейхо терапия се състои от методичното прилагане на сложен комплекс от мануални движения, чиято цел е да възстанови функционалния баланс.  Цели се премахване причината за проблема, а не само симптоматично лечение, което да има временен ефект.


Хълбочното разместване резултира с напрежение в мускулатурата, преразтягане на съединителната тъкан (връзките), както и смущения в кръвообращението. На по-късен етап може да се появи и болкова симптоматика.


Асиметрията в двете тазобедрени стави оказва влияние и върху оста на гръбначни стълб. Съответно провокира компенсационна промяна в положението му и разместване на прешлените един спрямо друг. Всички описани промени са предпоставка за проява на сколиоза.


Проф. Сайонджи включва в методиката си приблизително 100 основни техники с различен характер – притискащи, изтласкващи, разстягащи и наместващи. При последните често е налице и типично изпукване, което води до освобождаване на напрежението.


Така описаният звуков феномен като „пукане“ е израз на деблокаж на ставите, което именно е в основата на ефекта. От значение е деблокирането да бъде извършвано само от висококвалифициран специалист, тъй като непрофесионалист може да навреди повече отколкото да помогне. Възможни са лезии на ставния хрущял, микротравми, възпаление в местата на захващане на сухожилията и други. Причината е в това, че не всяко пукане означава деблокаж и не при всеки деблокаж се чува пукане.


Наместването на таза, чрез въздействие на ставите изисква време, затова юмейхо не е еднократна терапия, а процес. Техниката може да бъде съчетавана и с други методи.


При кои заболявания е подходяща юмейхо терапията?

Основна цел на юмейхо е възстановяване естествения баланс в тялото. Това се постига чрез сложна система от похвати за наместване и фиксиране на костите, чрез теглене, изправяне и вертикален натиск, които възвръщат първоначалната симетрия в стойката


Методът е подходящ за коригиране на гръбначни изкривявания, проявена болкова симптоматика в областта (кръст, врат), както и по време на бременността за подобряване кръвоснабдяването в областта на таза.


Едно разместване на структурите на таза най-често се експонира на по-късен етап в гръбначни изкривявания като сколиоза и последващо скъсяване на един от двата долни крайника.


Добър и бърз ефект е наблюдаван при редица заболявания на опорно-двигателния апарат. Има отношение към неправилната стойка, както и предотвратяване притискането на някои вътрешни органи.


При терапевтичните процедури е добре да се прави пауза от няколко дни за максимална ефективност, Причината е, че през почивката се дава време на мозъка да  въприеме новото положение на ставите и мускулите в пространството.


Когато гръбнакът е в кондиция мускулният тонус се нормализира, кръвният и лимфен поток се възстановяват, като се оказва превантивен ефект върху застойните явления и тялото.


Терапията се прилага по две показания - за облекчаване на болестните състояния, но също така и с профилактична цел.


Терапията е особено подходяща във възрастта между 7 и 20 години. По-ранното възстановяване на симетрията ще окаже превативен характер на проявата на заболявания, свързани с променената ос на тялото. 


Важно е да бъдат отбелязани и противопоказанията. Терапията не се прилага при пациенти с тежка остеопороза, както и при туморни образувания.