Науката за диагностика по промените, които се наблюдават на ириса се нарича иридология. Чрез метода се извършва бързо и цялостно определяне на здравословното състояние, на база интерпретация на адаптационно-трофичните изменения в ириса.


Разглеждат се подробно неговата структура, цвят, плътност и други. Характерно е, че промените в ириса зависят пряко от моментното здравословно състояние. Локалните промени в цвета се откриват значително по-лесно при светли очи в сравнение с тъмните.


Положителните страни на метода са, че се осъществява по безкръвен и безболезнен път. Освен това продължителността на прегледа е кратка – в рамките на 10-15 минути. Освен това могат да бъдат спестени допълнителни изследвания, свързани и с рентгеново облъчване.Преимуществто на диагностиката е, че може да се прилага като профилактика – за откриване на заболявания, които протичат без изявена симптоматична проява.


Може да се прилага във всички възрасти, като при деца се препоръчва диагностиката на ирис да започва след навършване на 2-годишна възраст.


При слабост на даден орган се образуват елипсовидни сиви петна или затворени линии. Според своето разположение те насочват в кой от органите е настъпил някакъв патологичен процес. Включително могат да бъдат откривани локализации на токсични отлагания в някоя система.


Успоредно с това по състоянието на ириса може да бъде определено натрупването или липсата на някои минерали. Промените в минералния баланс на някои елементи водят до негативни промени на клетъчно и тъканно ниво.


Белите петна по ириса показват наличие на възпаление или свърхактивност на орган, на който отговаря областта от ириса. Когато острият момент премине в хронична фаза белите петна, които се виждат по ириса преминават в сиви. Не е изключено по време на възстановителния етап от заболяването цветът на променените участъци да се върне до бял и постепенно да възвърне началния си цвят.


Откриването на ситни бели петна по периферията на ириса може да говори за наличие на хронична инфекция или претоварване на имунната система.


Наличието на нивата на стрес също могат да бъдат установени чрез ирисовата диагностика. Типичен белег за нервно напрежение е откриването на т. нар. „нервни пръстени”, които представляват бели кръгове или дъги, намиращи се във външната част на ирирса. Те са сигнал за повишено напрежение и повишена активност на нервната система.


Какво представлява самото изследване?


Първоначално се прави заснемане на ирисите, които се гледат през биомикроскоп с цифрова камера. След това поетапно се разглеждат отделните участъци от ириса, като всеки един отговаря за определен орган или система. Освен установяване на остри и хронични настоящи заболявания, чрез ирисодиагностиката може да се определят някои минали заболявания.


След съответното лечение пациентите могат да провеждат вторични прегледи, на които отново се правят снимки и те могат да бъдат сравнявани с предишните резултати, за да се проследи промяната в динамика, както и наличието на оздравителен процес.


При необходимост ирисовият терапевт изпраща пациента за допълнителни изследвания, които да се обективизира находката, която е установена при ирисовата диагностика. При сериозни заболявания, изискващи намесата на лекар е необходимо посещението да бъде направено своевременно.