Да се лекува с енергия за някого може да звучи фантастично, но за други е нещо съвсем нормално. Системата на Рейки борави с техники за внасяне на чиста енергия в нужните зони както и с канализиране и „раздвижване“ на енергийните потоци в тялото. Лечителят също така извежда от организма болестна, отпадна енергия, с което спомага за неговото излекуване от редица възможни болести.

 

Рейки спада към алтернативните техники за лечение. Към тях обаче се насочват все повече хора от съвременния свят и това е обяснимо по много причини. Търсят се методи за справяне с болестите по естествен начин. Много хора вярват, че едно заболяване има дълбока предистория и е нужно да се лекуват мислите, енергийните потоци, а не симптоматично единствено последствията, което често се практикува от традиционната медицина. Кой може да лекува с Рейки?

Самият лечител е проводник на енергията. Правилното извършване на процедурата изключва вероятността лекуващият да тегли от своите живителни сили или още по-малко да задържа в себе си негативните такива. Същото важи в още по-голяма сила и за самия болен. Рейки борави с енергиите на човек, но основният източник са енергиите на вселената, които циркулират покрай нас и имат безграничен потенциал да се поемат и отдават.

 

Съществуват три нива на познание в системата Рейки. Три нива на умение на Рейки лечителя. Те са плод на обучение, практикуване, а при някои хора и на голяма доза вродени качества. Не сме ли срещали всички ние поне някого, който „лекува“ с ръцете си. Дори на шега, при масаж, прегръдка, поставяне на ръце на болното място някои хора просто умеят да подобрят състоянието на болния без особени усилия. Други осъзнават това в някакъв етап на живота си и използват (или не) умението. Тези хора най-често притежават първо ниво на познание.


Първа степен на познание

При нея болният се лекува или се подобрява неговото физическо състояние чрез пряк контакт. На това ниво се практикува и самолечението, като лечителят използва ръцете и мислите си за третиране на собственото тяло. Въздействието е на физическо ниво. От това ниво по-лесно при желание се достигат по-високите втора и трета степен. Тези степени обаче никога не съществуват по рождение.

 

Някои хора просто се раждат с отключено първо ниво на познание. Това е голям дар стига да се изолзва коректно. При други то се достига след обучение и въздействие (биват инициирани). Инициацията чрез настройка отвън настъпва след няколкоседмично въздействие. Пренастройването на енергийните възможности на тялото може да предизвика различни форми на дискомфорт. Възможно е усещане на парене, изтръпване, гъдел по тялото. Замайване, дезориентиране, емоционална лабилност също не са изключени. Същото важи и за физически оплаквания от дихателната, отделителната, стомашно-чревната система. В този период се изчистват чакрите, тялото поема по-голямо количесто енергия, с което може да борави в последствие, аурата се изчиства и става балансирана. 

 

NEWS_MORE_BOX


Втора и трета степен на умения в системата Рейки

При второто ниво на настройка вече се въздейства, освен нa физическо, още на духовно и емоционално равнище. Тези сфери на личността могат да се пренастройват от лечителя. Просветените с втора степен на Рейки притежават много по-голямо количесто енергия в аурата си и боравят чрез нея, но самото достигане до тази степен е мъчително и тежко. Това обаче им дава възможност да лекуват от разстояние. Енергията се изпраща и получава не само чрез дланите на лечителя, но и посредством мислите му.

 

С трета степен на Рейки боравят най-високо просветените. Това са Рейки майсторите, които познават енергийните потоци до съвършенство. Трудно може да се осъществи контакт с тях, защото не са много на брой. Те имат способността на Рейки учители, които освен да лекуват умеят да просвещават в тайнството, наречено Рейки.