Различни алтернативни терапии и методики за лечение придобиват все по-голяма популярност. Голяма част от тези практики са напълно съвместими с конвенционалната медицина и могат да се прилагат паралелно с нея, с цел по-добри и бързи резултати.


Боуен терапията като един холистичен метод е част от лечебната програма в редица европейски държави, включително и заплащаща се от здравната каса. Състои се в стимулация в определени точки, от които се подават сигнали към мозъка и последващо връщане на импулси, които имат роля в стимулиране на самовъзстановителните процеси в тялото.


Търсят се залавни места на мускулите и сухожилията, в които се разполагат определен вид рецептори. Те отговарят за подаване на информация за удължаване, скъсяване или снемане напрежението в определена мускулна група и по-конкретно в нейната фасция (обвивка на мускула).Обикновено при някаква травма фасцията се свива с цел предпазване на болезнения участък, но по този начин се ограничават и движенията в тази област. Чрез Боуен терапията се стимулира сигнализацията за отпускане в мястото на травма и по-бързо възстановяване.


С процедурите се стимулира подобряване на подвижността, но без разтягане и пренапрежение. Терапията Боуен е известна още и като “нежната техника”, тъй като натискът, който се оказва в определени залавни места на мускулите е съвсем лек. Движенията се извършват в няколко фази – изтегляне, провокация и прехвърляне.


Движенията имат функцията на катализатор, въздейства се и върху вегетативната нервна система – чрез нейното активиране. В основата на свръхстимулацията на симпатиковата нервна система е стресът. Чрез Боуен терапията се провокира отпускане на симпатикуса и същевременно повишаване доминирането на парасимпатиковата нервна система. Възможно е отпускането да доведе до унасяне и дори заспиване на някои от пациентите по време на процедурата.


След всяка стимулация на определени точки се оставя пациентът да почине в рамките на 2-3 минути. Това време е необходимо с цел разпределение на сигналите по цялото тяло и активиране собствения ресурс на тялото за самовъзстановяване.


Всяка процедура е с продължителност 30, максимално 60 минути, а в много редки случаи и повече. Определящо за времетраенето е ответната реакция на тялото.


NEWS_MORE_BOX


При остри състояние дори и един сеанс може да бъде напълно достатъчен, по-често до 2-3. За разлика от това при хронични състояния се налагат повече процедури, които се извършват с почивки (обикновено през 7 до 10 дни).


Ефектът на терапията е изключително добър при травми – счупвания, навяхване, изкълчване; освен това при възпалителни процеси в нервните плексуси, гръбначни изкривявания, болки в гърба и други.


Роля има в лечението на някои хронични белодробни заболявания – астма, алергични прояви; нощно напикаване, мигренозно главоболие, включително и безплодие.


При проблеми със зачеването се търсят точки в кокцигеалната или т. нар. опашна кост. В близост се намират изключително богато сплетение от нервни влакна.


Терапията е подходяща за хора от всички възрасти, тук се включват и новородени, малки деца, лица над 65-годишна възраст. Няма противопоказания за извършване процедурите на кърмещи или бременни жени. Установен е ефект и при животни, което доказва ефективността на метода и разграничаването му от плацебо ефект.


В основата на метода са движенията, които действат като своеобразен катализатор на собствения ресурс на организма за самовъзстановяване.