Аурикулотерапията, като развит метод, на практика от няколко хиляди години е продължила да се развива и да се обогатява като начини на въздействие върху организма.


Основният метод е търсенето на активни точки – като техният брой е над 200, но точният им брой все още не е установен. Използват се различни техники за въвеждане на иглата – завъртане, бързо и повърхностно убождане, убождане с последващо въртеливо движение и други. Посоката на самото убождане най-често е вертикална, но често и под ъгъл – 45-60 градуса. В специфични точки се използва остър ъгъл на въвеждане на иглата.


Така например при стимулиране на точката, отговаряща на мозъчната кора при въвеждане на иглата под остър ъгъл се постига седативен (успокояващ) ефект, а при въвеждане под прав ъгъл – тонизиращо действие.При отсъствия на каквито и да било усещания иглата трябва да се извади, след което да се въведе правилно или да се окаже въздействие с електрически ток върху т. нар. нулева точка. В зависимост от желания лечебен ефект – потискащ или възбуждащ иглите се оставят в точките в продължение на 5-10 минути до 1 час, а в някои случаи и с дни (от 1 до 7 денонощия). За тази цел се използват специални игли, които се закрепят с пластир.


Тъй като ушната мида е богато кръвоснабдена при изваждане на иглите често е налице кратко кръвотечение от съответното място на убождане. Това не бива да притеснява пациентите, тъй като е в границите на нормата.


Броят на аурикуларните точки, които се стимурат най-често е от 2 до 6-8 при една процедура. При болки в ръцете и краката игли се поставят в симетрични точки. Ефектът най-късно настъпва до 5-тата процедура. Като в зависимост от давността степента на подобрение е различно изразена.


Курсът на лечение включва обикновено от 8 до 12 процедури. Честотата на сеансите е през един до 2-3 дни. не се препоръчва ежедневното провеждане на отделните процедури. Най-често, ако ефектът се проявява твърде бързо процедурите се разреждат през три дни.


При болкови синдроми често се прилага методът на пролонгирано или удълженото въздействие – в рамките на 7 до 10 дни. Използват се т. нар. микроигли, топчета или пластини, които няколко пъти на ден пациентите стимулират самостоятелно – чрез масажиране.


При вяло протичащи хрочни процеси се използва методиката на скарификация – издърпване на кожата и иглата се поставя под кожата до хрущяла. След поставянето рязко се повдига нагоре. Това се повтаря в 2 до 4 активни точки. Курсът се състои от не повече от 5 процедури, като всяка от тях се провежда след 3-5 дни почивка.


Усложнения по време на процедурите са рядкост. Най-често се изразяват в проява на световъртеж, избиване на студена пот, понижаване на артериалното налягане или главоболие. Тези симптоми отминават бързо.


От значение е добрата хигиена на иглите, като най-добрият начин за избягване на инциденти с инфектиране е използването на еднократни игли.


Заболявания, които са показани за лечение с аурикулотерапия са травми и болкови синдроми, неподлежащи на хирургично лечение и неповлияващи се от консервативно лечение; функционални двигателни синдроми – тикове, контрактури, спазми; някои алергични заболявания – астма, вазомоторен ринит, невродерматит и други.


Основните противопоказания са пациенти с атеросклероза и признаци на хронична исхемична болест на сърцето, стенокардия, както и прекаран миокарден инфаркт или инсулт.


При 88% от случаите дясното ухо е свързано главно с дяслата половина на тялото, а лявото – с лявата. Основният метод за определяне на аурикуларните точки е градусова мрежа, която се нанася върху ушната мида.