Водата е не само жизнено важен елемент от оцеляването ни, но в сферата на алтернативната медицина се ползва и като лек срещу редица здравословни проблеми. Водещо средство в тази сфера е т.нар. алкална вода, която се ползва за алкализиране на организма за превенция и допълващо лечение на някои здравословни проблеми. Това е типичен пример как едно полезно за здравето средство може да стане още по-полезно, претърпявайки минимални промени в състава си.

 

Обикновената вода има много близко до неутралното рН (около 6-7). Всяка стойност над тази означава, че водата е алкализирана, а най-често алкалната вода е с рН в рамките на 7-9. Тази стойност показва, че тя е естествено обогатена с алкални химични елементи като магнезий, натрий, калий, силиций и др.


 

Стандартният хранителен режим на модерния човек се счита за силно киселинен, поради преобладаването в него на продукти с по-киселинно рН. Това изисква предприемането на балансиращи мерки за поддържане на нормалния киселинно-алкален баланс на тялото, а най-естественото средство за това е приемът на алкална вода. В противен случай некомпенсираният киселинен баланс ще провокира тялото да извлича ценни алкални елементи от собствените си структури, т.е. да се деминерализира.

3 ползи от алкалната вода и алкализирането на организма

Приемът на алкална вода се асоциира с няколко важни ползи:

  • Поддържане на стомашно-чревните функции – вода с рН около 8 се счита за много полезен естествен лек срещу рефлукс. Тя неутрализира пепсина в стомашния сок, който е основна причина за дискомфорта при връщане на стомашно съдържимо към хранопровода. Освен това специфичните минерали в алкалната вода играят ролята на киселинен буфер, регулиращ дейността на червата;
  • Опазване на костната плътност – по-киселинният състав на храната ката рялото да извлича минерали от своите собствени структури, за да поддъра нормалния си електролитен баланс. Най-чест потърпевш са костите, които постепенно се деминерализират, губейки голяма част от калция, отложен в тях. Това ги прави по-крехки и чупливи. Хората с наследствена предразположеност към остеопороза и консумиращите повече киселинни храни трябва задължително да балансират с прием на алкална вода за превенция на деминерализацията.
  • Регулиране на кръвното налягане – балансираното съдържание на калий и натрий в алкалната вода с преобладаваща роля на калия е важен фактор за поддържане на кръвното налягане. Затова алкализирането на тялото често се препоръчва като допълващо средство при лечение на високо кръвно налягане, а също и при повишен холестерол.

Рискове от прекомерното алкализиране на организма

Всяко отклонение в нормалния алкално-киселинен баланс на организма носи своите негативи, затова консумацията на алкална вода трябва да бъде в разумните граници.

 

NEWS_MORE_BOX

 

При преклаяване с нея ще измест ибаланса към доминиране на алкалните минерали и инхибиране на важни за организма киселинни фактори. Нарушава се чревната функция поради неутрализиране действието на стомашния сок, затруднява се бъбречната функция поради извличане на прекалено големи количества алкални минерали от кръвта (т.нар. калцифициране на бъбреците). В дългосрочен план може да се появят и други сериозни проблеми.

 

Алкализиранеот на организма в разумни граници е важно средство за балансиране на електролитния му потенциал. Алаклната вода е за предпочитане през тази с по-ниско от нормалното pH и тя трябва да е доминиращото ни средство за хидратация, но с нея не бива и да се прекалява.