Практикуващите алтернативна медицина в Китай забиват игли в кожата на хората от близо 4 хиляди години, в опит да възстановят и хармонизират потока на жизнената енергия Ки през тялото. Приблизително от същия период назад във времето датират и опитите на практикуващите традиционната медицина да докажат неефективността на акупунктурата.

 

До днес са проведени няколко хиляди проучвания, сочещи, че подложените на акупунктура само се заблуждават, че тя им носи здравни ползи. На този вече наложен метод от алтернативната медицина се гледа най-вече като на много убедително плацебо.


 

Оказва се обаче, че скептиците пропускат една важна особеност.

 

Анализът на резултатите от проучванията за ефекта от акупунктурата показва, че такъв все пак има. Той е свързан със значителното облекчаване на болковия синдром при различни заболявания. Ефектът се асоциира с някои положителни промени в мозъчните функции, които акупунктурата отключва.

 

За да докажат пряко тези наблюдения, учени провеждат възможно най-директния експеримент. Подлагат на акупунктура група хора с хронични болки по тялото, провокирани от състоянието, известно като фибромиалгия. Друга група със същите оплаквания е подложена на плацебо процедура. Тя също включва игли, които обаче не се забиват достатъчно в кожата и максимално наподобяват акупунктурата, карайки пациента да мисли, че наистина му се прилага такава.

 

Съпоставяйки резултатите при двете групи, учените откриват, че степента на облекчаване на болката след акупунктурата и след плацебо процедурата е съизмерима. Възможните обяснения в случая са две. От една страна, акупунктурата наистина намалява силата на хроничните болки. От друга страна, когато очакваме да получим облекчение, можем да заблудим мозъка си и реакцията му да е насочена именно към осигуряване на такова облекчение.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Според учените независимо дали се подлагаме на акупунктура или на плацебо процедура, се стимулира отделянето на естествени болкоуспокоителни молекули в мозъка. Това са т.нар. ендорфини. Единствената разлика е в количеството им, като при акупунктура то е по-високо и съответно контролът върху болката е по-успешен и траен.

 

Фактът, че ендорфини се отделят и при акупунктура, и при плацебо процедури, може да се тълкува по два начина:

  • Овладяването на болката в голяма степен зависи от психологическата нагласа и мозъкът може да бъде в извества степен заблуден да отделя ендорфини;
  • Акупунктурата носи своите ползи за овладяване на хроничната болка в различните й форми;

 

Затова ползите от акупунктурата при хора, при които болката не се повлиява от стандартни болкоуспокояващи, не бива да се отричат напълно.