Акупунктурата като метод за лечение се асоциира с китайската медицина. Търсят се конкретни точки по меридиани, които започват и свършват в края на пръстите на ръцете и краката. Името на методиката идва от латински – acus (игла) и puncture (убождане). Всяка процедура се изразява в поставянето и манипулирането на игли, които се поставят в определени точки и на определена дълбочина. Смята се, че се влияе на конкретни нервно-вегетативни центрове.


Акупунктурата не е лечение, което да се прилага при спешни състояния. Смята се, че тя има добър ефект за ускоряване на оздравителния процес в период на възстановяване, било то след оперативна намеса или дълга консервативна терапия. Тя има място и за облекчаване на състояния при палиативни грижи на раково болни.


Кои състояния и заболявания се повлияват добре от акупунктура?


Много добър ефект се наблюдава при умствена и емоционална преумора – за повишаване тонуса, паметта и концентрацията. Някои психични състояния като фобии (патологични страхове), депресии и епизоди на тревожност също имат добро повлияване от процедурите с иглотерапия.


При хронични инфекциозни процеси и чести рецидивиращи възпаления е установен добър ефект на акупунктурата за повишаване имунните сили на организма и намаляване податливостта към различни инфекции.


Някои гинекологични проблеми – дисменорея (болезнен цикъл), нередовна менструация, успех на инвитро процедури, намалено или липсващо либидо също са част от областите, в които акупунктурата има своята роля за лечението им.


Не на последно място добро повлияване е наблюдавано при периферни невралгии, метаболитни отклонения, проблеми с храносмилането, изхожданията (запек, диария), както и някои зависимости – към алкохол, наркотици, включително и тютюнопушене.


Необходими процедури

Броят на необходимите процедури зависи от остротата, давността на заболяването, пола и възрастта на пациента, както и индивидуалната реактивност на всеки.


Обикновено един курс включва 5 до 12-15 процедури като всяка една процедура е с продължителност средно около 20-30 минути. На всеки пациент се изработва схема, която може да включва ежедневни процедури, през няколко дни или веднъж седмично. Броят на процедурите и нуждата от повторен курс се определя от начина на възстановяване.


NEWS_MORE_BOX


При някои пациенти e възможно да е налице временно влошаване на симптомите, но след кратък период този ефект преминава и клиничната картина се облекчава.


В над 90% от случаите не се налага допълнително втори курс на терапия, а в случаите на необходимост – вероятността за налагането на допълнителни процедури клони към нула.


Обикновено до акупунктура стигат пациенти, при които лечението с консервативна терапия не е довело до очаквания ефект. Най-често това са хронифицирали заболявания, при които подобрението настъпва по-бавно и се изискват повече процедури.


Определящо за изхода от терапията не е броят на иглите, които се поставят, а определянето на подходящите точки, в които да бъдат поставени иглите.


За всеки пациент се изработва индивидуален график. От значение е консултиране с терапевта и наличието на други съпровождащи заболявания, както и приемът на медикаменти.