Миокардитът е възпаление на сърдечния мускул (миокард), което може да има от безсимптомно до фатално протичане. Съществуват разнообразни причинители на това заболяване, като най-общо могат да се разделят на инфекциозни и неинфекциозни. 
 
Зимният сезон води до завишен риск от инфекциозни миокардити, асоциирани с актуалните циркулиращи в обществото вируси и бактерии, някои от които имат афинитет, освен към дихaтелните пътища, също и към сърцето. Такива са вирусът на грипа (Инфлуенца А, Инфлуенца В), парагрипните вируси, респираторно-синцитиален вирус (RS-вируси) и други. Бактериални причинители, свързани с някои от пневмониите, но можещи до причинят и миокардит са примерно: Стрептококи, Стафилококи и други. 
 
Инфекциозните причинители увреждат мускулатурата чрез директно навлизане в клетките, имунни процеси или чрез своите токсини. Засягането може да е огнищно или дифузно (на целия миокард) и до някъде от това зависят симптомите и късните последствия от миокардита. Докато леките форми могат да бъдат излекувани за няколо седмици без усложнения, то при по-тежките ранните и късните последствия градират и варират от ритъмни и проводни нарушения, през кардиомегалия, кардиомиопатия до мълниеносна остра сърдечна смърт.
 

Кога трябва да се мисли за това заболяване?

Началото на миокардитите обикновено е неспецифично и често остава незабелязано, съвпадащо с остри респираторни инфекции. Повечето такива инфекции отминават безпроблемно сами или след проведено специфично лечение. Внимание заслужават обаче, случаите, в които 2-3 седмици след това все още има „непълно излекуване“ при проведено стандартно лечение.
 
Може да се наблюдават неспецифични оплаквания като лесна уморяемост, отпадналост, изпотяване. Към клинично проявените миокардити може да се насложат симптоми от сърдечната област – сърцебиене, разнообразни ритъмни нарушения, „тежест в сърцето“, задух, учестен пулс, отоци по долни крайници и други.
 
В по-късен етап на острия стадий или дори след години (при кардиомиопатията като късно усложнение) могат да се наблюдават разнообразни  прояви на аритмии и тежка сърдечна недостатъчност. 
NEWS_MORE_BOX
 
 

Как се поставя диагнозата инфекциозен миокардит?

Този процес често е затруднен поради бавното и нетипично начало при леките форми и неспецифичните оплаквания при по-тежките, можещи да се разглеждат в диференциално-диагностичен план с други сериозни заболявания като инфаркт на миокарда, белодробна тромбоемболия, остър перикардит.
 
Специфичното доказване става в комбинация на редица изследвания: 
  • Лабораторни данни за възпалителен процес. Такива може и да липсват предвид факта, че след настъпило сърдечно увреждане инфекциозният агент може да е напуснал тялото и да не може да бъде установен. Откриват се в някои случаи лабораторни данни за сърдечно страдание, като Тропонин Т, Креатинфосфокиназа МБ фракция и други.
  • Електрокардиография (ЕКГ) – при нея е възможно да няма изменения или да се откриват разнообразни неспецифични такива в поляритета на сърдечния импулс, в ритъмна, пулс и тн..
  • Ехокардиография (ЕхоКГ) дава информация за разширение на сърдечните кухини при напреднал болестен процес. 
  • Рентгенография на бял дроб и сърце - показва белодробен застой и разширение на сърдечната сянка
  • Сърдечна биопсия - за хистологично доказване на болестта

При доказан инфекциозен миокардит следва специфично лечение на основния възпалителен процес в комбинация с лечение на сърдечните усложнения.


 

Какво да направим, за да се предпазим от миокардит след прекарана инфекция на дихателните пътища?

Най-важно е поддържане на висок и стабилен имунитет на организма. При боледуване от грип, друг респираторен вирус, бронхит или пневмония трябва да се спазят всички препоръки за лечение, но също така да не се подценява възстановителният период. Не бива да се допуска „непълно излекуване“. При поява на подозрителни оплаквания е нужно да се потърси обезателно отново медицинска помощ.