Пейсмейкърът, както подсказва неговото име, се поставя тогава, когато е нужно да се подпомогне сърдечният ритъм, ако съществува сериозно нарушение. Това става с апарат, поставен подкожно, в непосредствена близост до сърцето, който генерира или поддържа електрическите му импулси на съкращение.
 
Съществуват множество и разнообразни пейсмейкъри, които вече близо 60 години са неизменен спътник на редица кардиологични заболявания. Съвременната медицина открива все по-нови, съвременни и функционални видове. Те позволяват да се записва сърдечната дейност, както и да се синхронизират генерираните сърдечни импулси с физическата активност на болния.
 
Различават се по своята големина, разположение, вид и брой електроди, импулси, начин на генериране на импулсите и т.н. Според типа на сърдечното заболяване се избира дали да поддържа по-ниска или по-висока сърдечна честота, дали да се изключва в дадени моменти и много други. Продължителността на живот на един пейсмейкър е около 10 години, като това зависи от много фактори. 
 
Пейсмейкърите са жизнено необходими апарати, които „спасяват живота“ на хората, когато им бъдат поставени. Въпреки това, тяхното устройство изисква специален режим на експлоатация и нагажда ежедневието спрямо специфичните му изисквания. 

 

До какви проблеми може да доведе поставянето на тези устройства?

Поставянето на пейсмейкъра може да доведе до някои усложнения – инфекция в мястото на имплантиране, алергия в хода на процедурата, нараняване на съседни органи, голям кръвоносен съд и други. Всички те са голяма рядкост, но е важно да се вземат под внимание.
 
Необходимо е да се спазват някои основни правила за експлоатация на пейсмейкъра, за да не се увреди функцията му, а и да не се застраши здравето на пациента. Някои от основните препоръки, свързани електрическата активност на апарата, са:
  • Противопоказано е провеждането на магнитно-резонансна томография или доближаване до всякакви магнитни полета.
  • Престоят в обсега на електромагнитни устройства на летища и други обществени места трябва да се избягва.
  • Не е желателен непосредствен контакт с електрически инсталации. Работата с електроуреди също трябва да се сведе до минимум.
  • Някои видове процедури, свързани с електрически ток, бил то и минимален, може сериозно да застрашат състоянието на пациента (физиотерапия, козметика и други).
  • При използвване на мобилни телефони е желателно те да се намират минимум на около 30 см от тялото, предвид вълните, които излъчват.
 
Не по-малко важно е механичното предпазване на пейсмейкърите:
  • Не се препоръчва тежка физическа работа, тръскане на тялото, както и сериозното натоварване на сърдечно съдовата система. При механична травма е възможно пейсмейкърът да излезе от мястото, където е поставен и да наруши функцията си.
  • Трябва да се предпазва от удари областта, където е имплантиран апаратът (обикновено гърдите).
  • През нощта е хубаво да не се спи на страната с пейсмейкъра.
 
NEWS_MORE_BOX

 


Какви други препоръки има към хората с пейсмейкър?

 
Желателно е пациент с пейсмейкър да носи винаги в себе си документ, удостоеряващ  какъв е точният вид на апарата и кога е поставен. Заедно с това е уместно да има и неговите лични данни. Това се изисква, за да може при евентуално повреждане на апарата и влошаване състоянието на пациента в най-бърз порядък да се проведат процедури по поправянето му или имплантиране на нов, който да е идентичен.
 
Болният трябва винаги да съобщава на медицинския персонал при провеждане на изследване или процедура, че има пейсмейкър. Целта е да се съобразят дейностите според това. Същото важи и за летища, обществени пространства с рискови въздействия. Тези хора имат предимпство и специални правила за обслужване.