Носните полипи представляват патологична формация, произхождаща от лигавицата на носната кухина или свързаните с нея околоносни синуси. Те са резултат от хронични заболявания, ангажиращи тези лигавици. Такива могат да бъдат хронични ринити, синузити, при бактериални или гъбични инфекции. Много често се наблюдават при алергични ринити и астма, макар и някои автори да споменават, че в повечето случаи няма такава връзка. Полипи са описвани и при някои по-редки вродени заболявания, сред които кистичната фиброза или първична цилиарна дискинезия, а така също и към свръхчувствителност към аспирин. Понякога към полипите се включват и тумори със съвсем различен тъканен произход и микроскопска характеристика, като хордоми, саркоми, невробластоми, папиломи, фиброми, дори злокачествените карциноми.
 

Като цяло полипите не се срещат много често, предимно на средна възраст. Основните оплаквания са от смутено носно дишане, повишена секреция, включително и назад към фаринкса, упорито главоболие, хъркане. Понякога е възможно да има смущение в обонянието и вкусовите качества. Епистаксис (кръвотечение от носа) не е характерен симптом. Самите полипи могат да са причина за чести и хронични инфекции, формирайки един порочен кръг. Масивната полипоза или единични големи полипи водят до хронична обструкция (запушване) на горните дихателни пътища или перманентно дишане през устата. Това може да доведе и до промени в лицево-черепната структура.


Немалко са опитите за създаване на точна и ясна теория относно възникването на полипите. Засега на доста въпроси все още няма отговор. От една страна, водещо е присъствието на хронично възпаление както при вирусни, бактериални или гъбични инфекции, а от друга – потока от въздух. За последното говори фактът, че полипите най-често биват наблюдавани в най-тесните участъци на носните проходи. Самото възпаление води до набъбване на лигавицата и стесняване на въздушния проток. Така се потенцира възникването на дефекти в лигавицата, разязвявания, чието възстановяване и покриване със здрав епител очевидно в някои случаи води до патологични формации. Други автори изтъкват на преден план повишената съдова пропускливост и освобождаването на медиатори на възпалението от бели кръвни клетки, водещи до оток и затруднен венозен дренаж на областта. Повишаването на налягането при подобни възпаления или алергични реакции, от друга страна води, и до нарушаване целостта на повърхността на лигавицата с пролабиране на подлежащи структури. Очевидно генезата е комплексна, анагажирани са много фактори (съдови, клетъчни, химични и др.), ролята на които преобладава в едни или други случаи. В подкрепа на тези теории са и микроскопските находки при класическите полипи – безструктурни тъкани, бедни на кръвоносни съдове и нерви, с обилно представителство на хиперплазирали жлези, изпълнени със слуз и множество бели кръвни клетки.За поставяне на диагнозата понякога е достатъчна така наречената предна риноскопия – оглед на носната кухина през ноздрите. Нерядко малки полипи се намират назад и при обичаен преглед може да се пропуснат. Ако оплакванията насочват към състоянието, УНГ специалист ще направи обстоен преглед за установяването им. В някои случаи те са изключително големи и могат да преминават в близост до ноздрите или да растат към фаринкса, назад. Освен обикновената риноскопия е възможно провеждането и на ендоскопска риноскопия – с помощта на фиброоптичен или ригиден апарат, снабден с камера и източник на студена светлина.


За изясняване на причината за носната полипоза могат да се проведат и някои лабораторни изследвания, които ще покажат типична находка за възпалителен процес, преимуществено повишение на някои от белите кръвни клетки, като еозинофилите, което е типично за някои синдроми, тестове за алергии, потния тест за споменатата кистична фиброза и др.


Провеждането на образни изследвания като компютърна томография или магнитен резонанс се налагат рядко, но са особено полезни при съмнение за туморен произход на обструкцията и определяне начина на поведение.


Как се лекува полипозата?


Методите са медикаментозен и хирургичен. В много случаи първият дава успешни резултати. Използват се препарати от групата на кортикостероидите – локални или системни, през устата. Те облекчават симптомите и водят до регресия на образуванията, предотвратяват формирането им наново, което ги прави удачно средство за профилактика и след оперативна намеса.


Системната терапия обикновено е за няколко дни, последвана от постепенно снижаване на дозата и спирането й в рамките на седмица до три. След нея, по-рядко съвместно, или първоначално се използват и локални кортикостероиди под формата на капки. Те избягват страничните ефекти на системната терапия, но високите дози, прилагани продължително или в комбинация с инхалаторни кортикостероиди, също не са безобидни. Не всички полипи отговарят на подобно лечение. Други видове медикаменти по-рядко дават резултат – такива са антихистаминовите препарати и антилевкотриеновите, използвани като антиалергични средства. При нужда се провежда и антибиотично или антимикотично (противогъбично) лечение.


При неефективност от медикаментите, противопоказания за тяхното приложение или големи размери се прибягва до хирургична намеса. При малки полипи с добър достъп те се отстраняват и с проста полипектомия в амбулаторни условия. При по-големи размери се прибягва до ендоскопска или отворена операция. Рецидивирането е често срещано. При единичните големи полипи това е по-рядко наблюдавано.