Затлъстяването е патологично състояние, което може да се превърне в хронично заболяване. Изразява се с натрупване на триацилглицироли в мастната тъкан поради преобладаване на липогенезата над липолизата и следователно увеличаване на телесната маса.
 
Разглеждат се два основни типа затлъстяване - първично и вторично.
 
Причините за първичното затлъстяване са комплексни и все още не напълно изяснени.  Съществува фамилна предразположеност, основаваща се на унаследяване на определени характеристики на хранене и енергоразход. Важна роля имат и външни фактори като разнообразие, състав и качества на храните, стресови агенти и физически усилия.
 
Вторичното затлъстяване е следствие от патологични промени в невроендокринните регулаторни процеси в организма, повлияващи на цикъла липогенеза/липолиза.
 
Независимо от броят и ролята на различните фактори основният механизъм за увеличението на масата на мастната тъкан е преобладаването на липогенезата над липолизата. Осъществява се по два възможни начина - чрез хиперплазия (увеличаване на броя) или хипертрофия (увеличаване на размера) на адипоцитите.
 

1. Първично затлъстяване

  • А) Участие на наследствени фактори
Затлъстяването често е резултат от фамилна обремененост. Продукт на „ob”-гена е пептидът лептин. Той се произвежда в адипоцитите. Повишаването на нивото на лептина при физиологични условия води до потискане на приема на храна и стимулиране на енергоразхода.
 
Хиперфагия и затлъстяване се наблюдава и при някои наследствени синдроми като Prader-Willi и на Barder-Biedl. Повишеното ниво на хормона грелин при физиологични условия стимулира приема на храна и липогенезата, потиска липолизата и намалява енергоразхода. Този хормон се произвежда в лигавицата на стомаха и червата.
 
  • Б) Участие на други фактори
Всички фактори, водещи до доминиране на процеса на липогенезата над този на липолиза, могат да участват в механизма на затлъстяването.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Прехранването води до развитие на алиментарно затлъстяване, като излишъкът от ресурси се депонира като енергиен резерв в мастната тъкан под формата предимно на триацилглицероли (ТАГ). Начинът на живот също е от основно и важно значение- пропускането или редуцирането на закуската и/или обяда и прием голямо количество храна на вечеря.
 

2. Вторично затлъстяване

 
Вторичното затлъстяване е част от клиничната картина на някои заболявания на ендокринни и нерво-ендокринни регулаторни механизми – хиперкортизолемия (синдром на Cushing), хиперинсулинизъм, хипогонадизъм и хипотиреоидизъм.
 

3. Усложнения при затлъстяване


Затлъстяването се характеризира с повишена заболяемост и смъртност. Най-честите усложнения са:
  • Инсулинова резистентност. Често срещана характеристика на затлъстяването. Увеличава се с наддаването на тегло и намалява при загуба на тегло;
  • Хиперинсулинемия;
  • Повишено ниво на свободни мастни киселини (СМК). Нарушава се ефектът на инсулина в тъканите;
  • Вътреклетъчно отлагане на липиди;
  • Сърдечносъдови заболявания. Свързаната със затлъстяването хипертония е резултат от солева задръжка, увеличен минутен обем на сърцето и увеличен симпатиков тонус;
  • Болести на жлъчния мехур. При затлъстяване се наблюдава усилено образуване на жлъчка, свръхнасищане на последната с холестерол и склонност към образуване на холестеролови жлъчни камъни;
  • Рискови заболявания. Сред мъжете затлъстяването е свързано с по-висока смъртност от злокачествени тумори на хранопровода, дебелото черво, панкреаса и простатата, докато сред жените с по-висока смъртност от рак на жлъчните пътища, гърдата, матката и яйчниците;
  • Други често срещани усложнения са тези в репродуктивните функции, дишането и опорно-двигателния апарат. 3592