7.  Какви са показанията за хирургично лечение на затлъстяването?

Бариатричната хирургия е последно средство за лечение при хора, страдащи от тежка степен на затлъстяване – ИТМ над 40, които не са успели да загубят тегло след спазване на диета и увеличаване на физическата активност, както и след правилно прилагане на медикаментозна терапия. За да се приложи хирургичната алтернатива, тези пациенти също така трябва да са изложени на висок риск от сериозни усложнения, произтичащи от затлъстяването. В някои случаи ИТМ над 35 също може да бъде показание за оперативна интервенция.

 


Макар че водят до драстична загуба на тегло, оперативните интервенции винаги крият риск от усложнения. Не всеки с тежка форма на затлъстяване е подходящ за бариатрична хирургия. Преди преминаване към процедурата хирургът прави цялостна оценка на здравословното състояние на пациента. Оценява се и психологическата му подготовка да премине сериозна хирургична интервенция, носеща сериозни здравни рискове и готовността му да се придържа към здравословен хранителен режим след нея. Не трябва да се забравя, че никоя операция не може напълно да компенсира системното преяждане. Дори и след подлагане на бариатрична хирургия, пациентите трябва да се хранят разумно.

 

Съществуват множество хирургични техники, като едни от най-застъпените са следните:

 

8.  Гастрален байпас

 

Най-често прилаган е Y-видният гастрален байпас. При него, с помощта на специално устройство, от стомаха се обособява малка част, наподобяваща мех, която се свързва директно със средната част на тънките черва (йеюнум), при което храната заобикаля по-голямата част от стомаха и горния отдел на тънките черва. Така се абсорбира много по-малка част от консумираната храна.

 

Това е най-добре изучената и най-ефективната, откъм последваща загуба на тегло, процедура. Тъй като храната влиза в контакт с много по-малка част от храносмилателния канал, отколкото преди операцията, съществува риск от развиване на витаминен и минерален дефицит. Те трябва да се набавят под формата на хранителни добавки.

 

NEWS_MORE_BOX

9.  Гастрален ръкав

 

Стомахът се смалява до 15% от изходния му размер чрез отстранявяне на голяма част от него. Изрязването се прави успоредно на голямата извивка, при което стомахът добива вид тръба или банан. Това е необратима процедура, извършвана лапароскопски. Не включва никакво манипулиране на тънките черва. Клиничният опит показва, че води до по-бърза загуба на тегло и изисква по-малко ограничаване на хранителния прием от гастралния байпас. След извършване на процедурата е необходимо да се набавят достатъчно витамини и минерали.

 

10.  Гастрален бандаж

 

При него около горната част на стомаха се поставя силиконов бандаж, който ограничава гастралната вместимост. Бандажът може да бъде стяган и отпускан, при което се регулира обема храна, който може да бъде поет наведнъж. Това е единствената регулируема и обратима процедура. Макар че отслабването е по-бавно, тя е най-безопасната процедура с най-краткото време за възстановяване.