1.  Какво представлява затлъстяването?

 

Затлъстяването представлява прекомерното натрупване на резервни мазнини под формата на мастна тъкан, което застрашава здравето.

 


Световната здравна организация използва индексa на телесното тегло (ИТМ) като показател за определяне наличието и степента на затлъстялост. ИТМ се определя като се раздели теглото (в килограми) на ръстa (в метри), повдигнат на втора степен. Например, за човек с ръст 1,75 м и тегло 75 кг индексът на телесната маса е:

 

ИТМ = 75/1,75*1,75 = 24,49

 

Според Световната здравна организация ИТМ над 25 е свръхтегло, над 35 – затлъстялост. Тези стойности са ориентировъчни, като някои здравни организации и специалисти използват модифицирани варианти на формулата, отчитащи пол, възраст и други фактори. Според много специалисти, затлъстяването се степенува в зависимост от стойността на ИТМ. Има и различия в интерпретирането на ИТМ в зависимост от расовата принадлежност, като долната таблица се отнася най-вече за европеидната раса.

 

 

< 18,5

Субоптимално телесно тегло

18,5 – 24,99

Нормално телесно тегло

25 – 29,99

Свръхтегло

30 – 34,99

Затлъстяване I степен

35 – 39,99

Затлъстяване II степен

> 40

Болестно затлъстяване, затлъстяване III степен

 

NEWS_MORE_BOX


Различават се две форми на затлъстяване – центрипетално и периферално. Първият тип се характеризира с отлагане на мазнини предимно около корема. Характерен е предимно за мъжете. При перифералният тип се наблюдава по-голямо натрупване на мазнини в областта на седалището и крайниците и е по-характерен за жените. Понякога се определят като ябълковидно и крушовидно затлъстяване, поради характерната форма, която добива тялото. За диференцирането им се използва друг важен индекс – отношението талия/ханш или само обиколката на талията. Тук също има расови различия, като при европеидната раса, стойност над 0,9 за мъже и 0,85 за жени е показател за центрипетална затлъстялост.


Друг измерван показател е процентът, който съставляват мазнините от общото телесно тегло. Точната корелация между него и ИТМ и индикативната му стойност са в процес на уточняване. За всяка стойност на ИТМ, процентът на телесните мазнини при жените е по-висок, отколкото при мъжете.

2.  Каква е причината за затлъстяване?

 

В съвременната медицина затлъстяването се разглежда като заболяване, чиято етиология е твърде сложна и мултифакторна, като до ден днешен е слабо проучена. Изследва се ролята на генетични и ендокринни фактори, недоспиването, стреса, тютюнопушенето и др.