Когато става въпрос за засягане на сърцето в контекста на системния лупус еритематозус, винаги на преден план сякаш изпъква перикардитът. И макар наистина той да е най-честото сърдечно усложнение при тази системна възпалителна болест, той не е единственото такова. В действителност при някои форми на лупус има повишен сърдечносъдов риск поради засягането на сърдечните клапи и другите структури на сърцето.


Във връзка с развиващите се диагностични и терапевтични възможности средната продължителност на живота на пациенти с различни хронични болести все повече се удължава. Успоредно с това се появява възможност да се разгърнат други прояви на заболяванията, както и все повече коморбидитети (придружаващи заболявания). Изчислено е, че поне половината от пациентите със системен лупус еритематозус проявяват сърдечно засягане в хода на тяхната болест. Всяка една от сърдечните структури може да бъде засегната от системния лупус. Проявите са резултат от множество фактори като възпалението при налични вече сърдечно съдови рискови фактори или във връзка с провежданото лечение за лупуса.

Основни форми на засягане на сърцето


  • Лупусен миокардит

Засягането на сърдечния мускул от болестта е относително рядко с честота от порядъка на 9 %*, като тя е намаляла значително след въвеждане на лечението с кортикостероиди. Морфологичните изследвания откриват депа от имунни комплекси и комплемент в просвета на кръвоносните съдове, които хранят миокарда и в тъканта около тези съдове. Тези находки говорят по-скоро за първично съдово засягане, което води до вторично възпаление в сърдечния мускул. След възстановяване на местата на това възпаление в миокарда може да остане фиброза. В зависимост от нейния обем тя би могла да стане източник за хроничен миокардит. 

  • Лупусен перикардит

Касае се за едно от класическите сърдечни усложнения на системния лупус. Може да бъде остър или хроничен, веднъж проявил се или рецидивиращ  (често повтарящ се). Един от четири пациента с лупус проявява симптоматичен перикардит в хода на своето заболяване.


Симптомите най-често са свързани с гръдни болки, типично усилващи се при легнало положение и успокоявани от седнала позиция и навеждане напред, като болката зависи от дихателните движения, а в някои случаи може да е придружена от задух и висока температура. Често във възпалителния процес се въвлича и плеврата – обвивката на белите дробове.


Еволюцията до констриктивен перикардит и сърдечна тампонада са рядкост. Ехокардиографията е методът на избор, както за първоначална диагноза, така и за проследяване. В повечето случаи еволюцията е доброкачествена.

  • Коронарна болест

Различни проучвания са открили, че честотата на коронарната болест сред пациентите, засегнати от лупус, е значимо по-висока от общата популация, а рискът от инфаркт при жените между 35- и 44-годишна възраст е до 50 пъти по-висок**. Средната възраст на първия коронарен инцидент при тези пациенти е около 49 години, което е от порядъка на 15-25 години по-рано в сравнение с честотата при общата популация.


Самата коронарна болест представлява атеросклероза на артериите, които хранят сърцето. Атеросклерозата е възпалително заболяване.


Лупусът е асоцииран с неблагоприятен липиден профил с увеличени стойности на лошия холестерол и триглицеридите и понижени стойности на добрия холестерол, дори и при липса на лечение със стероиди, които също допринасят за този липиден профил. Тези аномалии се усложняват при повишена активност на болестта.


Ролята на кортикостероидите във възникване на атеросклеротичната болест подлежи на обсъждане – от една страна те имат протективен ефект със своите противовъзпалителни свойства, но от друга – те частично допринасят за рискови фактори като дислипедемията, диабета и хипертонията.


Като се има предвид честотата на сърдечните усложнения при пациенти със системен лупус, те трябва да бъдат бдителни за появата на нови оплаквания, да не ги подценяват и да не отлагат прегледа при кардиолог, ако се налага.

 

За клапните пороци, асоциирани със системния лупус, четете в продължението на материала.

 

Източници:
*Wijetunga M, Rockson S. Myocarditis in systemic lupus erythematosus. Am J Med 2002
**Manzi S, Meilahn EN, Rairie JE, et al. Age-specific incidence rates of myocardial infarction and angina in women with systemic lupus erythematosus : Comparison with the Framingham Study. Am J Epidemiol 1997