Лаймска болест – трансмисивна инфекция, причинявана от бактерия (Борелия), която се пренася от кърлежи. Колкото повече време кърлежът е бил прикачен към тялото, толкова по-голяма е вероятността да предаде инфекцията, ако е носител. Ето защо е уместно през този сезон винаги да се прави внимателен оглед на тялото след разходки сред природата; а в случай, че се открие кърлеж, след премахването му той може да бъде предаден за изследване, което скоро да установи дали е бил носител. Негативният резултат не изключва проследяване през инкубационния период, но със сигурност ще го направи една идея по-спокойно. (Към първа част на материала)


През вторичния си стадий болестта може да засегне сърцето, като не е изключено и това да е първи симптом. Ето част от проявите на това засягане, както и методите за диагноза и лечение:

  • Миоперикардит

Засягането тъканите на миокарда (сърдечния мускул) или на перикарда (обвивката му) е по-рядко, в сравнеиние с нарушенията в провеждането. Както и при последните, тежестта на миоперикардното засягане варира в различните случаи в широки граници – от безсимптомно засягане до тежки форми с остра сърдечна недостатъчност при атака на миокарда (поради нарушение в помпената функция) или на сърдечна тампонада (набиране на голямо количество течност в перикарда, която не позволява помпените движения на сърцето), при засягането на перикарда.Около у една трета от пациентите със сърдечно засягане от Лаймска болест се открива левокамерна дисфункция, а при 5 до 15% засягането води до белези на сърдечна недостатъчност. За съжаление, не са изключени и необратимите увреди на сърдечния мускул.


Неспецифични промени в СТ-сегмента и Т-вълната от електрокардиограмата са характерни за засягането на миокарда. При ехокардиография може да се наблюдава уплътняване на перикарда, както и сегментни или глобални кинетични нарушения.


Ако към описаната картина се добави и лабораторната находка от позитивни сърдечни ензими, тя лесно може да се сбърка с остър коронарен синдром. И наистина да, сърцето страда, но причината не е атеросклероза в случая.

  • Дилатативна кардиомиопатия

С този термин се означава болестно състояние, при което сърдечният мускул изтънява и се разширява, при което сърцето не е способно да изпомпва попадналата в него кръв. Променената структура на мускулатурата често довежда и до нарушения в провеждането на електичния импулс в нея, при което може да настъпят и ритъмно-проводни отклонения.


Ролята на Бореля бургдорфери като евентуална причина за възникване на дилатативна кардиомиопатия е обект на обсъждане. Необходими са още проучвания в тази посока за да се уточни не само евентуалната връзка, но и до колко антибиотичното лечение се отразява върху намаляване бъдещото развитие на дилатативната кардиомиопатия.


Поставяне на диагнозата


Нейна основа са клиничната находка и серологията (откриване на антитела в кръвта на пациента). Диагнозата е редно да се подозира при наличие на кожна лезия, сходна с тази при Лаймска болест, или при пациенти със симтоми, съвместими с вторичния или третичния й стадий, които биха могли да бъдат в контакт със заразени кърлежи. Откриването на рана от самия кърлеж не е нужно, защото тя често остава не забелязана.


Наличие на симптоми, но негативна серология, налага скоро повторно изследване. Сърдечното засягане трябва да се подозира при всички пациенти с Лаймска болест, които имат такива симптоми, които преди това не са имали известно сърдечно заболяване.


Подозира ли се кардит е задължително да се проведе ЕКГ, а при белези на сърдечна недостатъчнсот  е уместно извършването и на ехокардиография.


Лечение


Това е бактериално заболяване и лечението се провежда с антибиотици. В зависимост от напредналостта и тежестта, то може да е перорално (през устата) или парентерално. Все още не е доказано до колкото антибиотичното лечение повлиява евентуално сърдечно засягане и прогнозата му, то със сигурност е задължително за предотвратяване на останалите усложнения на болестта.


 Хоспитализация и проследяване на монитор са уместни при пациенти с ритъмно-проводни нарушения по лекарска преценка. В редки случаи може да се наложи и временно поставяне на пейсмейкър.